Hendriks, Swaantje

Geboortenaam Hendriks, Swaantje
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1701-06-19 Sloten, Friesland, Nederland  
1
Doop 1701-06-19 Sloten, Friesland, Nederland  

Sloten, dopen, doopjaar 1701
Dopeling: Swaantje
Gedoopt op 19 juni 1701 in Sloten
Dochter van Hendrik Janssen Werninch,
linnenwever en Baukjen Everts

1
Overlijden voor 1748-02-25 Mirns, Friesland, Nederland  

Op 25 februari 1748 trouwt Gerrit Martens, de echtgenoot van Swaantje Hendriks, met Reinsk Wouters te Hemelum.

2

Ouders

Vader Werninch, Hendrik Janssen
Moeder Everts, Baukjen
         Hendriks, Swaantje

Families

Getrouwd Man Martens, Gerrit
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1723-04-25 Sloten, Friesland, Nederland  

Sloten, huwelijken 1723
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 april 1723
Man : Gerrit Martens afkomstig van Sloten
Vrouw : Swaantje Hendriks afkomstig van Sloten

"Den 11 April 1723 sijn voor de eerste maal
voorgestelt Gerrit Martens en Swaantje Hendriks
beide binnen dese stad
Den 25 (april) hier in den Houwlicken staat
bevestigt"

3
Belijdenis 1724-05-07 Sloten, Friesland, Nederland  

"Den 7 Maaij 1724 is het Brood en de
Wijn , van des Heeren Tafel, aan
die Gemeinte uit gedeelt, en zijn
met deselve aangenadert op belide-
nisse des Geloofs dese navolgende:
(o.a.)
Gerrit Martens, Mr. Veever (Wever?) en zijn
Vrouw Swaantje Hendriks"

4
Attestatie 1730-05-12 Bakhuizen, Friesland, Nederland  

"12 maij 1730
Gerrit Martens en Swaantje Hendricks
Echteluiden van Sloten
met attestatie van Dominus Joh. de la Ferte
nu wonende tot Bakhuisen"

Toelichting:
Johannes de Laferté was vanaf 9 juni 1711
predikant te Sloten.

5 6
  Bijz.

Overzicht van de kinderen:

1. Marten
Gedoopt op 30 januari 1724 in Sloten
Kind van Gerrit Martens, linnenwever en Swaantje Hendriks

2. Jan
Gedoopt op 24 februari 1726 in Sloten
Kind van Gerrit Martens en Swaantje Hendriks

3. Jan
Gedoopt op 18 mei 1727 in Sloten
Kind van Gerrit Martens en niet genoemde moeder

4. Hendrik
Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1732
Geboren in Bakhuizen
Gedoopt op 20 januari 1732
Zoon van Gerrit Martens en Zwaantje Hendriks

5. Gerrit
Geboren in Bakhuizen
Gedoopt op 17 oktober 1734
Zoon van Gerrit Martens en niet genoemde moeder

6. Grietje
Geboren in Bakhuizen
Gedoopt op 28 april 1737
Dochter van Gerrit Martens en niet genoemde moeder

7. Baucke
Geboren in Bakhuizen
Gedoopt op 24 april 1740
Zoon van Gerrit Martens en niet genoemde moeder

  Kind.
 1. Gerrits, Marten
 2. Gerrits, Jan

Naaste verwanten

 1. Werninch, Hendrik Janssen
  1. Everts, Baukjen
   1. Hendriks, Swaantje
    1. Martens, Gerrit
     1. Gerrits, Marten
     2. Gerrits, Jan

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Sloten
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Hemelum, Mirns en Bakhuizen
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Sloten
 4. Lidmatenboek Sloten
 5. Lidmatenboek Hemelum, Bakhuizen en Mirns
 6. Hetto Reynalda: Naamregister der predikanten, dewelke zedert de Reformatie den dienst onder het resort van de classis van Sneek hebben waargenomen (1751)