de Boer, Hinke Jans

Geboortenaam de Boer, Hinke Jans
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 79 jaren, 8 maanden, 25 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1783-09-28 Ureterp, Friesland, Nederland  
1
Doop 1783-11-02 Ureterp, Friesland, Nederland  

Dopeling Hinke, kind van Jan Arents en Aatje Wybrens

 

1
Overlijden 1863-06-23 Drachten, Friesland, Nederland  

"Hinke Jans de Boer, oud tachtig Jaren, geboren
te Ureterp, zonder beroep, wonende te Dragten,
weduwe van Wietse Gerrits Wijma, dochter
van Jan Arends de Boer en Aaltje Wieberens
in leven echtelieden, beide overleden"

 

2

Ouders

Vader de Boer, Jan Arends
Moeder Wybrens, Aattje
         de Boer, Hinke Jans

Families

Getrouwd Man Wijma, Wietze Gerrits
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1812-09-04 Oudega, Friesland, Nederland  

Mairie Oudega, 4 september 1812, aktenr. 9
Man: Wietze Gerrits Wijma, oud 28 jaar, geboren te Amsterdam, provincie Noord-Holland
Ouders: Gerrit Ottes en Aaltje Wiemers
Vrouw: Henke Jans de Boer, oud 28 jaar, geboren te Ureterp, gemeente Opsterland
Ouders: Jan Arends de Boer en Aattje Wieberens

"Wietze Gerrits Wijma, oud acht en twintig Jaren,
Boereknecht, geboren te Amsterdam en
woonachtig te Opeinde, meerderjarige zoon van
wijlen Gerrit Ottes in leven Schipper in het jaar zeventien honderd
zeven en tachtig overleden of verdronken, en van wijlen
Aaltje Wiemers den drie en twintigsten van de maand
Februarij des Jaars een duizend zeven honderd negen en tachtig
te Amsterdam overleden, blijkens acte van Notoriteit
den een en dertigsten Julij achttien honderd twaalf door den
Vrederegter op gemaakt, en door den Voorzitter der Regtbank
ter eerster Instancie zitting houdende te Heerenveen bekragtigd
en waaruit tevens kan worden opgemaakt dat deszelfs
verdere adschendenten niet meer in leven zijn
en
Henke Jans de Boer oud acht en twintig Jaren, dienstmaagd,
geboren te Ureterp en te Opeinde woonachtig, meerderjarige dochter
van Jan Arends de Boer, hier bij tegenwoordig en deszelfs toestemming gevende,
en van deszelfs huisvrouw Aattje Wieberens"

Notoriteit - bekendheid
adschendenten - ascendenten, verwanten in opklimmende lijn

Opmerking: Overlijdensdata van Gerrit Ottes en Aaltje Wiemers in bovenstaande akte zijn waarschijnlijk onjuist.

 

3 4
  Kind.
 1. Wijma, Aaltje Wietzes
 2. Wijma, Attje Wytzes

Media

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep dienstmaagd te Opeinde (1812)
 

Naaste verwanten

 1. de Boer, Jan Arends
  1. Wybrens, Aattje
   1. de Boer, Hinke Jans
    1. Wijma, Wietze Gerrits
     1. Wijma, Aaltje Wietzes
     2. Wijma, Attje Wytzes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Ureterp en Siegerswoude
 2. Overlijdensakte Smallingerland
 3. Huwelijksakte Smallingerland
 4. Groot Woordenboek der Nederlandse Taal - Van Dale