Goeijaerts, Johanna Peeter 1

Geboortenaam Goeijaerts, Johanna Peeter
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte      

Johann Peeter Goeijaerts was de dochter van Peeter Goeijaerts. Die naam komt meer voor, maar waarschijnlijk was hij Peeter Peeter Goeijaerts, vleeshouwer, die een huis bezat in de Vleeshalstraat te Breda. In 1617 verkocht Johanna Peeter Goeijaerts een huis in dezelfde straat. Haar ouderlijk huis?

 
2e Huwelijk     Getrouwd met Artus Pels

Vestbrieven 1612, inventarisnummer 511, blad 58r, 59r
Gemeente: Breda
datum: 9 maart 1612:

"Sr. Artus Pels, schepen te Oosterhout"

Hij was rentmeester van Oosterhout en Dongen.
Artus Pels is overleden voor 14 februari 1617.

Kinderen van Johanna en Artus Pels:

1. Peter

Peter Artus Pels, schepen tot Oosterhout, trouwde met Elisabeth van Rijen.

2. Floris

Floris Artus Pels, secretaris tot Dongen, trouwde met Francoise Smits

3. Johan

Johan Pels, geweldige provoost generael van 't leger te velde, trouwde met Maria van Tilborgh.

4. Artus

 

Ouders

Vader Goeijaerts, Peeter
         Goeijaerts, Johanna Peeter

Families

Getrouwd Man van der Donck, Gijsbrecht Geleijn Corneliss
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Doopgetuigen 1583-11-20 Breda, Noord-Brabant, Nederland  

Bron: Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB)
Dopen rk Brugstraat
Aktedatum: 20-11-1583
Plaats: Breda
Dopeling Johanna Johannis
Vader Cornelius Johannis
Moeder Anthonia Cornelij
Meter Anna Goeijss
Peter Ghijsbrecht Geleijns

"Baptisata est Johanna filia Cornelius
Johannis et Anthonia Cornelij susceptores
Gijsbrecht Geleijns, Anna Goeijss"

2
Vestbrieven 1617-02-14 Breda, Noord-Brabant, Nederland  

Vestbrieven 1617, inventarisnummer 516, blad 19v, 20r
Gemeente: Breda
Aktedatum: 14-02-1617
Geregistreerde Ghijsbrecht Geleijn Cornelis van der Donck
Diversen: gehuwd met Jehenne Peeter Goeijaerts

3
  Kind.
 1. van den Donck, Gerard
 2. van der Donck, Cornelis
 3. van der Donck, Perina

Media

Bijzonderheden

Op 25 november 1652 sprak de Raad van Brabant zich uit over de
onenigheid onder de erfgenamen over de erfenis van Johanna Peeters Goeijaerts:

Raad van Brabant
Inventarisnr. 829
Toegangsnr. 19
Vonnisnr. 829
datum: 25 november 1652

"Peter Pels, Schepen tot Oosterhout, Floris Pels, secretaris tot
Dongen ende Hendrik van Bersselaer nomine uxoris ende in den
name van sijne huijsvrouwe suster ende Broeder mitsgaders
vervangende ende henlieden sterck makende voor Johannes Pels,
ende de kinderen van Perina van der Doncq. Alle erfgenamen van
Jouffrouwe Johanna Goijaerts, lest weduwe van Rentmeester Artus
Pels, supplianten.
Adriaen van der Donck, als gemachtigde van Jouffrouwe Agatha van
der Donck sijne Moeder, rescribenth.

Gezien in den Raede van Brabant de Requeste bij ofte van
wegen de voorscreven Rade gepresenteert. Gezien tot dien de
rescriptie van de rescribent daer jegens ingedient ende op
alles geleth. Den Raedt doet af de surcheantie op der
voorscreven supplianten Requeste verleent. Ontseijt henlieden
het versoeck bij 't dispositijt der voorscreven Requeste gedaen
ende genomen. Condemneert deselve in de costen van de incidente.
Aldus gedaen in 's-Gravenhage in den voorscreven Raede
den 25 november 1652"

Naaste verwanten

 1. Goeijaerts, Peeter
  1. Goeijaerts, Johanna Peeter
   1. van der Donck, Gijsbrecht Geleijn Corneliss
    1. van den Donck, Gerard
    2. van der Donck, Cornelis
    3. van der Donck, Perina

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Raad van Brabant, vonnissen civiele en criminele zaken
 2. Doopboek Breda (RK)
 3. Vestbrieven Breda