Veenstra, Wilt Tabes 1

Geboortenaam Veenstra, Wilt Tabes
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1773-02-28 Surhuisterveen, Friesland, Nederland Getrouwd met Hinke Popkes

Achtkarspelen, huwelijken 1773
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 februari 1773 in Surhuisterveen
Man       : Wilt Tabes afkomstig van Surhuisterveen
Vrouw     : Hinke Popkes afkomstig van Surhuisterveen

Hinke Popkes was gedoopt op 26 januari 1749 te
Surhuisterveen:

Achtkarspelen, dopen, doopjaar 1749
Dopeling: Hinke
Gedoopt op 26 januari 1749 in Surhuisterveen
Kind van Popke Wybes en Romkjen Jelmers
 
Kinderen van Wilt en Hinke,
geboren en gedoopt te Surhuisterveen:

1. Romkjen, geboren 10 december 1773,
gedoopt 2 januari 1774

2. Tabe, geboren 31 augustus 1775,
gedoopt 24 september 1775

3. Popke, geboren 8 oktober 1777,
gedoopt 26 oktober 1777

4. Ebel, geboren 25 oktober 1779,
gedoopt 14 november 1779

5. Popke, geboren 18 augustus 1782,
gedoopt 8 septembr 1782

6. Grytje, geboren 16 april 1785,
gedoopt 16 mei 1785

7. Popke, geboren 31 juli 1788,
gedoopt 17 augustus 1788

8. Jacob, geboren 8 augustus 1792,
gedoopt 2 september 1792

Hinke Popkes is op 1 juni 1804 te Surhuisterveen
overleden, aldaar begraven op 2 juni 1804.

2 3 4
Overlijden 1798-10-07 Surhuisterveen, Friesland, Nederland  
4
Begrafenis 1798-10-17 Surhuisterveen, Friesland, Nederland  
4

Ouders

Vader Jacobs, Tabe
Moeder Eebles, Grietje
    Zus     Tabes, Trijntje
    Zus     Tabes, Jitske
    Broer     Tabes, Eeble
    Broer     Tabes, Wopke
         Veenstra, Wilt Tabes
    Broer     Tabes, Jacob

Bijzonderheden

Dochter Romkje Wilts Veenstra is op 9 maart 1855 te Driesum overleden:

Romkje Wilts Veenstra, oud 82 jaren, geboren te Surhuisterveen,
zonder beroep, wonende te Driesum, weduwe van Gosse Luitjens van der Wal,
dochter van Wilt Veenstra en Hinke Popkes, beide overleden,
nalatende twee kinderen.

Opm:
Wilt Tabes werd dus Wilt (Tabes) Veenstra genoemd.

Naaste verwanten

 1. Jacobs, Tabe
  1. Eebles, Grietje
   1. Veenstra, Wilt Tabes
   2. Tabes, Jacob
   3. Tabes, Eeble
   4. Tabes, Trijntje
   5. Tabes, Jitske
   6. Tabes, Wopke

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Overlijdensakte Dantumadeel
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Surhuisterveen
 3. Doopboek Hervormde gemeente Surhuisterveen
 4. Stamboom van Familie van der Velde