Gravius, Berber Martens

Geboortenaam Gravius, Berber Martens
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 36 jaren, 9 maanden, 28 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1635    
1
Belijdenis 1656 Ferwerd, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Ferwerderadeel, 1656
Barbara Gravius
 - In oktober 1656 belijdenis

Hervormde gemeente Ferwerd

2
Huwelijk na 1659-10-30   Getrouwd met Johannes Horatius

Ferwerderadeel, huwelijken 1659
Vermelding: Derde proclamatie op 30 oktober 1659 in Hallum
Man       : Johannis Horati
Vrouw     : Berber Gravius afkomstig van Ferwerd
Opmerking : elders getrouwd;
notaris en procureur fiscaal van Ferwerderadeel

Kinderen, gedoopt te Hallum:

1. Reinu, 21 december 1662
2. Geijske, 13 november 1664
3. Marten, 1 november 1666
4. Dieuke, 2 oktober 1670

Reinu trouwde op 25 maart 1680 met Martinus Gravius te
Leeuwarden:

Ferwerderadeel, huwelijken 1680
Vermelding: Ondertrouw op 6 maart 1680 in Hallum
Man       : Martinus Gravius afkomstig van Leeuwarden
Vrouw     : Reynu Horaty afkomstig van Hallum
Opmerking : advocaat voor den Hove van Friesland;
attestatie naar elders

Leeuwarden, huwelijken 1680
Vermelding: Ondertrouw op 6 maart 1680
Man       : Martinus Gravius
Vrouw     : Reynu Horatij afkomstig van Hallum
Opmerking : hij is advocaat voor het Hof van Friesland

Leeuwarden, huwelijken 1680
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 maart 1680
Man       : Martinus Gravius
Vrouw     : Reynu Horatij afkomstig van Hallum

Kinderen, gedoopt te Hallum:

1. Berbera, 12 december 1680
2. Anna, 23 december 1683
3. Anna, 20 september 1685
4. Jan, 17 juli 1687

Vermoedelijk was deze Martinus Gravius een zoon van
Johannes Gravius, broer van Berber Martens Gravius, en Anna Beylanus.
Martinus en Reynu waren dus neef en nicht.

Westdongeradeel, huwelijken 1651
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 maart 1651 in Ternaard
Man       : Joannes Gravius afkomstig van Leeuwarden
Vrouw     : Anna Beylanus afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : hij is doctor

1 3 4 5 6 7
Lidmaat 1659-11-25 Hallum, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Ferwerderadeel, 1659
Man  : Joannes Horatius
Vrouw: Barbara Gravius
 - Op 25 november 1659 zij ingekomen van Ferwerd

Hervormde gemeente Hallum

2
Overlijden 1671-10-29    

naam: Gravius, Berber Martens
sterfdatum: 29-10-1671
geboortejaar: 1635
aant.: dochter van Marten Gravius;
geh. 1659 Johannes Horatius
echtgenoot: Horaty, Johannes
commentaar vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Hallum
boeknummer: 8530

Anno 1671 den 29 october is in den heere gerust
de eerbare deuchtrycke Berbera Gravius
huysvrou van Ioannes Horaty
secretaris van Ferwerderadeel olt 36 iaer
ende leit alhier begraven met 3 kinderen

Anno 1696 den 4 iuny sterft den erentphesten
Iohannes Horaty in leven secretarius van Ferwerderadeel
oudt 59 iaer en 6 maenten en leidt alhier begraven

1
Begrafenis   Hallum, Friesland, Nederland  
1

Ouders

Vader Gravius, Martinus Johannis
Moeder van Oss, Geeske Rijcx
    Zus     Gravius, Agniet Martensdr
    Zus     Gravius, Antje
    Broer     Gravius, Johannes Martens
         Gravius, Berber Martens

Naaste verwanten

 1. Gravius, Martinus Johannis
  1. van Oss, Geeske Rijcx
   1. Gravius, Agniet Martensdr
   2. Gravius, Johannes Martens
   3. Gravius, Antje
   4. Gravius, Berber Martens

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Friezen uit vroeger eeuwen: grafschriften, rouwborden enz.
 2. Lidmatenboek Ferwerderadeel
 3. Doopboek Hervormde gemeente Hallum
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Hallum
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
 6. Trouwregister Gerecht Leeuwarden
 7. Trouwregister Hervormde gemeente Ternaard