Ubeles, Aeltje

Geboortenaam Ubeles, Aeltje
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
1e Huwelijk 1715-03-30 Engwierum, Friesland, Nederland Getrouwd met Sijger Scheltes

Oostdongeradeel, huwelijken 1715
Vermelding: Attestatie afgegeven op 30 maart 1715 in Engwierum
Man       : Sijger Scheltes afkomstig van Engwierum
Vrouw     : Aeltie Ublis afkomstig van Morra
Opmerking : huwelijk te Engwierum

Kinderen, gedoopt te Engwierum:

1. Schelte, 22 december 1715
2. Schelte, 24 januari 1717
3. Heyttje, 12 maart 1719
4. Antje, 7 juli 1720
5. Antje, 4 oktober 1722
6. Hettje, 17 december 1724

1 2
3e Huwelijk 1736-05-21 Ee, Friesland, Nederland Getrouwd met Claas Jans

Oostdongeradeel, huwelijken 1736
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 21 mei 1736 in Ee
Man       : Claas Jans afkomstig van Ee
Vrouw     : Aaltje Oebles afkomstig van Ee

3

Ouders

Vader Sijdses, Uble
Moeder Everts, Antje
         Ubeles, Aeltje
    Broer     Oebles, Sijds

Families

Getrouwd Man Teekes, Jacob
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1727-03-09    
 
  Bijz.

Kinderen:

1. Teeke, gedoopt 9 maart 1727 te Engwierum
2. Hein, gedoopt 3 april 1729 te Engwierum
3. Gertje, gedoopt 28 oktober 1731 te Ee
4. Oebele, gedoopt 7 maart 1734 te Ee

  Kind.
 1. Jacobs, Taeke

Naaste verwanten

 1. Sijdses, Uble
  1. Everts, Antje
   1. Ubeles, Aeltje
    1. Teekes, Jacob
     1. Jacobs, Taeke
   2. Oebles, Sijds

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Hervormde gemeente Engwierum
 2. Doopboek Hervormde gemeente Engwierum
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Ee