Heijt, Wilhelmina

Geboortenaam Heijt, Wilhelmina
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 96 jaren, 5 maanden, 1 dag

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1834-11-23 Veenhuizen, Drenthe, Nederland  

Norg, geboorteakte, 24 november 1834, aktenr. 75
Kind: Willemina Heijdt, geboren te Veenhuizen (Norg) op 23-11-1834,
dochter van Jacobus Heijdt, beroep: veearts; oud: 49 jaren,
en Margaretha Friso, oud: 29 jaren.

"Jacobus Heijdt, oud 49 jaar, veearts van beroep, woonachtig
in de gemeente Norg, dewelke verklaarde, dat zijn huisvrouw
Margaretha Friso, oud 29 jaar, den 23 november des avonds te drie uren,
ten huize van den Comparant aan het derde Etablissement
te Veenhuizen bevallen is van een kind van vrouwlijk geslacht,
aan hetwelk hij den naam gaf van Willemina.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan Emmelot
oud 45 jaar, zaalopziener, en van Dirk van den Tempel,
oud 45 jaar, zaalopziener, beide woonachtig te Veenhuizen"

Bevolkingsregisters Veenhuizen/Ommerschans: deel/blad 25/189
Vermelding: Willemina Heijt, geboren op 23-11-1834.

1 2
Overlijden 1931-04-24 Zuidwolde, Drenthe, Nederland  

Zuidwolde, overlijdensakte, 25 april 1931, aktenr. 31
Overledene: Wilhelmina Heijdt, geboren te Norg;
wonende te Zuidwolde,
beroep: zonder; overleden te Zuidwolde op 24-04-1931;
oud: 96 jaren, dochter van Jacobus Heijdt en Margaretha Friso,
beiden overleden,
Gehuwd geweest met Roelof van Lunzen, overleden.

-namiddags te drie uur

3

Ouders

Vader Heijt, Jacobus Machielse
Moeder Friso, Margaretha Simens
    Broer     Heijt, Machiel
    Zus     Heijt, Margaretha
    Broer     Heijt, Simon
         Heijt, Wilhelmina
    Broer     Heijt, Willem
    Zus     Heijt, Hermanna
    Broer     Heijt, Jacob
    Broer     Heijt, Dingenis

Families

Getrouwd Man van Lunzen, Roelof Klaas
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1857-08-01 Zuidwolde, Drenthe, Nederland  

Zuidwolde, huwelijksakte, 1 augustus 1857, aktenr. 16
Bruidegom: Roelof Klaas van Lunzen, geboren te Ruinerwold; oud: 24 jaren;
beroep: schoenmaker, zoon van Klaas van Lunzen, beroep: arbeider,
en Grietje Roelofs Klomp, beroep: arbeider.
Bruid: Wilhelmina Heijdt, geboren te Norg; oud: 22 jaren; beroep: dienstmeid,
dochter van Jacobus Heijdt en Margaretha Triso, beroep: waschvrouw.
NB. vader bruid overleden

4
  Bijz.

Het nieuws van den dag: kleine courant, 26 juli 1897, Dag:

"Den 1sten Augustus a.s. hopen onze geliefde ouders
ROELOF VAN LUNZEN EN WILHELMINA HEIJT,
hunne 40-jarige Echtvereeniging te herdenken.
Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen."

  Kind.
 1. van Lunzen, Margaretha

Media

Naaste verwanten

 1. Heijt, Jacobus Machielse
  1. Friso, Margaretha Simens
   1. Heijt, Machiel
   2. Heijt, Margaretha
   3. Heijt, Simon
   4. Heijt, Wilhelmina
    1. van Lunzen, Roelof Klaas
     1. van Lunzen, Margaretha
   5. Heijt, Willem
   6. Heijt, Hermanna
   7. Heijt, Jacob
   8. Heijt, Dingenis

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Bevolkingsregisters Veenhuizen/Ommerschans
 2. Geboorteakte Norg
 3. Overlijdensakte Zuidwolde
 4. Huwelijksakte Zuidwolde