Ennes, Jaijts

Geboortenaam Ennes, Jaijts
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Stemkohieren 1698 Koudum, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1698 Koudum (Hemelumer Oldeferd en Noordwolde)
Stem nr. 77, een huis, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Jol Gattjes vier minderjarige kinderen,
     eigenaar voor 1/3
Opm. Curatoren: Wybren Douwes en Jan Lolles
Jaittie Innes, als moeder van haar dochter
     bij Andries Gaatses / Gaytties, eigenaar voor 1/3
Wybren Douwes, eigenaar voor 1/3
Feyke Douwes, gebruiker

Opm: Dochter van Jaittie Innes (Jaijts Ennes) is
Pitter Andries.
Jol Gatjes was gedoopt te Koudum
op 19 november 1648 en een jongere zuster van
Andries Gatses. Zij trouwde met
Jurjen Lolles op 8 oktober 1676 te Koudum.
Jan Lolles was vermoedelijk een broer
van Jurjen Lolles.

op

1 2 3
Overlijden na 1698    
1

Families

Getrouwd Man Gatses, Andries
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1668-11-15 Koudum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1668
Vermelding: Bevestiging huwelijk
op 15 november 1668 in Koudum
Man : Andrijs Gatjes
Vrouw : Jaijts Ennes
Opmerking : Weduwe

Voor 24 januari 1677 verhuisden
Andrijs en Jaijts naar Warns en Scharl,
waar hun kind Pieter werd gedoopt:

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1677
Dopeling: Pieter
Gedoopt op 24 januari 1677 in Warns en Scharl
Kind van Andries Gatses en niet genoemde moeder

4
  Kind.
 1. Andries, Pitter

Naaste verwanten

  1. Ennes, Jaijts
   1. Gatses, Andries
    1. Andries, Pitter

Bronverwijzing

 1. Stemkohieren Friesland
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Koudum
 3. Doopboek Hervormde gemeente Koudum
 4. Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl