Lieuwes, Leeuwke

Geboortenaam Lieuwes, Leeuwke
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Lidmaat 1672 Warns, Friesland, Nederland  

Ledematen tot Warns aan het
Suijtendt
(o.a.)
Leeuwke Liewes

1
Belijdenis 1671-12-14 Warns, Friesland, Nederland  

Den 14 Xber 1671 sijn tot ledematen
van Godts kercke ende gemeente tot
Warns ende Scharl na voorgaende belijdenisse
hares geloofs door Domine Bos van Coudum
op en aangenomen dese na volgende personen:
(o.a.)
Leeucke Lijuwes Vrijgesel

1
Huwelijk voor 1682-10-08    

Kinderen van Leeuwke Lieuwes:

1. Lieuwe
Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1682
Gedoopt op 8 oktober 1682 in Warns en Scharl
Vader: Leeuke Lieuwes

2. Lieuwe
Gedoopt op 9 november 1684 in Warns en Scharl
Vader: Leeuke Lieuwes, dorprechter

3. Lieuwe
Gedoopt op 18 juli 1686 in Warns en Scharl
Vader: Leeuke Lieuwes, dorprechter

4. Hendrick
Gedoopt op 9 maart 1690 in Warns en Scharl
Vader: Leeucke Lieuwes

2

Ouders

Vader , Lieuwe
    Broer     Lieuwes, Hidde
         Lieuwes, Leeuwke
    Zus     Lieuwes, Bauck

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep dorprechter
 

Naaste verwanten

  1. , Lieuwe
    1. Lieuwes, Hidde
    2. Lieuwes, Leeuwke
    3. Lieuwes, Bauck

Voorouders

Bronverwijzing

  1. Lidmatenboek Warns en Scharl - Nederlands Hervormd
  2. Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl