Rapkes, Ritske

Geboortenaam Rapkes, Ritske
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Stemkohieren 1698 Oostermeer, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1698 Oostermeer (Tietjerksteradeel)
Stem nr. 8, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Oud-secretaris Recalf, eigenaar voor 1/2
Foeke Wytses, eigenaar en gebruiker voor 1/4
Ritske Rapkes, eigenaar en gebruiker voor 1/4
Harmen Willems, gebruiker voor 1/2

Stemkohier 1698 Oostermeer (Tietjerksteradeel)
Stem nr. 20, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Patroon van Oostermeer, eigenaar
Ritske Rapkes, gebruiker

1

Families

Getrouwd Vrouw Hoeckes, Jetz
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1670-02-28 Oostermeer, Friesland, Nederland  

Tietjerksteradeel, huwelijken 1670
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 30 februari 1670 in Oostermeer
Man : Ritske Rapkes afkomstig van Oostermeer
Vrouw : Jetz Hoeckes afkomstig van Oostermeer
Opmerking : Data zo vermeld in de akte

2
  Bijz.

Belijdenis te Oostermeer:
"1670 den 16 Decembri: Ritske Rapkes en Yets Hoeckes"

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1709
Man : Ritske Rapkes
Vrouw: Yts Hoekes
Op 26 augustus 1709 lidmaat Oostermeer

  Kind.
 1. Ritskes, Maeyke

Naaste verwanten

  1. Rapkes, Ritske
   1. Hoeckes, Jetz
    1. Ritskes, Maeyke

Bronverwijzing

 1. Stemkohieren Friesland
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum