Adius, Lambertus 1

Geboortenaam Adius, Lambertus
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1625-01-09 Leeuwarden, Friesland, Nederland  
2 1
Doop 1625-01-09 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1625
Dopeling: Lambert
Gedoopt op 9 januari 1625 in Leeuwarden
Kind van Aaye, doctor, en niet genoemde moeder

 

2
Inschrijving als advocaat in Friesland 1647-04-06    

1647-06-04 Dr. Adius, Lambertus

 

3
Belijdenis 1651-01-17 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Lambertus Adius, doctor

 

4
Overlijden voor 1663-12-18    

Op deze datum werd zijn weduwe vermeld als lidmaat te Oenkerk, Giekerk, Wijns:

"Agnieta Gravius, weduwe van wijlen
Dr. Adius"

5a

Ouders

Vader Adius, Adigerus
Moeder van Loo, Maycke
    Broer     Adius, Adigerus
    Broer     Adius, Jacobus
         Adius, Lambertus
    Zus     Adius, Johanna
    Zus     Adius, Maycke

Families

Getrouwd Vrouw Gravius, Agniet Martensdr
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk na 1649-05-25 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarden, huwelijken 1649
Vermelding: Ondertrouw op 12 mei 1649
Man: Lambertus Adius
Vrouw: Agneta Gravius
Opmerking: hij is advocaat, NB

"Den 12 Meij 1649
Dr. Lambertus Adius advocat voor
den hove van Friesland ende Agneta
Gravius zijn d'echts geboden
geaccordeert"

Leeuwarden, huwelijken 1649
Vermelding: Attestatie afgegeven op 25 mei 1649
Man: Lambertus Adius
Vrouw: Agneta Gravius

"Dr. Lambartus Adijes Advocat voor den
hoove van Frijeslandt ende Agneta Graveijes
sijn voor die eerste mael den 14 Meij 1649
Afgheleesen ten twede den 20: dito ten derde
den 23: dito den 25: dito attestatije paseert"

 

6 7
  Kind.
 1. Adius, Geescke
 2. Adius, Maria
 3. Adius, Tjetscke (of Titia)
 4. Adius, Adigerus
 5. Adius, Barbara

Media

Bijzonderheden

Lambertus Adius liet zich op 26 mei 1642
als student inschrijven te Franeker.
De studierichting was PHIL, IUR.
Later ging hij naar Leiden, waar hij zich
op 3 juni 1644 liet inschrijven
voor de studierichting IUR.

PHIL - filosofie
IUR - rechtsgeleerdheid

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep advocaat

Lambertus Adius staat vermeld in de
naamlijst advocaten Hof van Friesland
op 6 april 1647.

6 3

Naaste verwanten

 1. Adius, Adigerus
  1. van Loo, Maycke
   1. Adius, Adigerus
   2. Adius, Jacobus
   3. Adius, Lambertus
    1. Gravius, Agniet Martensdr
     1. Adius, Adigerus
     2. Adius, Geescke
     3. Adius, Maria
     4. Adius, Tjetscke (of Titia)
     5. Adius, Barbara
   4. Adius, Johanna
   5. Adius, Maycke

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Samme Zijlstra: Het geleerde Friesland - een mythe? Universiteit en maatschappij in Friesland en Stad en Lande, studenten ca. 1380-1650
 2. Doopboek Hervormde gemeente Leeuwarden
 3. Naamlijst advocaten Friesland 1577-1849
 4. Lidmaten Leeuwarden
 5. Lidmatenboek Giekerk
   • Datum: 1663-12-18
   • Pagina: image 178
 6. Trouwregister Gerecht Leeuwarden
 7. Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden