van Steenwinckel, Guilliam 1 2

Geboortenaam van Steenwinckel, Guilliam
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan ongeveer 44 jaren, 5 maanden, 22 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1585 Antwerpen, Antwerpen, België  
 
Poorter 1610 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

inschrijvingsdatum: 1610-07
naam: Steenwinckel, Guilliaem

 

1
Ondertrouw 1620-04-23 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Getrouwd met Hester de Velaer

inschrijvingsdatum:
23-04-1620
naam bruidegom:
[(van)] Steenwinkel, Guilliam
naam bruid:
[de] Velaer, Hester

"Guillame Steenwinckel van Antwerpen, oud
35 Jaren geasst. met Maijken Melis sijn moeder
wonende op de Breestraet en de
Esther de Velaer oud 29 Jaeren geasst. met
Marie Geijs hare moeder wonende op de
Oudezijds Voorburgwal
(handtekening)
Guillian van Steenwinckel
Hester de Velaer"

Hester de Velaer was gedoopt in 1592
te Amsterdam:

kind: Hester
doopdatum: 31-12-1592
kerk: Oude Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: [de] Veler, Jaques
moeder: Gelijs, Maeijken

Kinderen van Guilliam van Steenwinkel en
Hester de Velaer, gedoopt te Amsterdam:

1. Gueljaem, 31 augustus 1621, zoon
van Gueljaem van Steenwinkel en Hester de Velaer
Nieuwe Kerk
getuige: Abraham de Velaer

2. Jaques, 4 april 1623, zoon van
Gueljaem van Steenwinckel en Hester de Velaer
Nieuwe Kerk
Maria Gijs (moeder van Hester de Velaer)

3. Susanna, 12 februari 1626,
dochter van Guillian van Steenwinckel en Hester Develaer
Oude Kerk
getuigen: Dirck Adrianss en Susanna de Velaer

Opmerking:
Dirck Adriaensz van Delft was getrouwd met Lijsbeth van Steenwinkel, zuster van Guilliam van Steenwinckel.

In 1624 werd een kind van Guilliam van Steenwinckel begraven:
ingeschrevene:Stijenwijnckel, Gijlijame
datum begrafenis: 18-06-1624
begraafplaats: Oude Kerk
relatie informatie: Kind van

"Den 18 een kijnt van Gijlijame Stijenwijnckel
wonende op de Konijncksgraft nast het Schijlders
hardt"

 

3 4 5 6
Directeur Levantsche Handel 1626    

Lijste van Naamen van de Directeuren over de Levantsche Handel,
en van de Navigatie in de Middellandse Zee, binnen Amsterdam:
(o.a.)
Guilliam van Steenwinkel (1626)

 

 

7a
Verkoper 1629-06-23 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

datum overdracht: 23-06-1629
verkoper: [van de] Steenwinckel, Guillaume
koper: Blijenbergh, Jacob Cornelisz
straatnaam: Singel
straatnaam in bron: Oude Singel of Koningsgracht
omschrijving: Huis en erf, buiten de Jan Rodenpoort

 

8
Overlijden na 1629-06-23    
 

Ouders

Vader van Steenwinckel, Willem
Moeder Melijs, Mayke
    Zus     van Steenwinckel, Janneken
         van Steenwinckel, Guilliam
    Zus     van Steenwinckel, Maayke Willems
    Broer     van Steenwinckel, Andries
    Broer     van Steenwinckel, Daniel
    Zus     van Steenwinckel, Lijsbeth
    Zus     van Steenwinckel, Susanna
    Broer     van Steenwinckel, Jan

Bijzonderheden

De vader van Hester de Velaer was Jaques de Velaer:

In 1596 liet hij zich als poorter in Amsterdam inschrijven:
Inschrijvingsdatum: 15-08-1596
naam: [de] Velaer, Jacques
beroep: Koopman
plaats in bron: Antwerpen

Jacques de Velaer (-1613) was afkomstig uit Antwerpen en behoorde met zijn zoon
tot de voornaamste reders en kooplieden in Amsterdam. In 1596 dreef hij handel
op de kust van Guinea en speelde een belangrijke rol bij de vaart op Zuid-Amerika.
In 1599 behoorde hij tot de oprichters van de Brabantsche Compagnie. In 1602 behoorde
hij tot de grootste participanten in de VOC kamer te Amsterdam en werd daarmee benoemd
tot bewindhebber.
(bron: nl.wikipedia.org)

Broers en zusters van Hester de Velaer:

Jaques de Velaer de Jonge trouwde in 1608 te Amsterdam:

inschrijvingsdatum: 24-05-1608
naam bruidegom: Velaer de de Jonge, Jaques
naam bruidegom: Develaer de Jonge, Jaques
naam bruid: [van der] Meulen, Elisabeth
opmerkingen:
Extra-ordinaris intekenregister.

Susanna de Velaer trouwde in 1610 te Amsterdam:

inschrijvingsdatum: 24-07-1610
naam bruidegom: Stassaert, Jan
naam bruid: [de] Velaer, Susanna
naam bruid: Develaer, Susanna

"Jan Stassaert van Antwerpen oud 31 Jaeren
wonende te Amst. in de Geertruijdenstraet
geen ouders hebbende geassisteert met Peter en Daniel
Dablyn zijne neven ter eenre ende
Susanna de Velaer van Rotterdam oud 23 Jaeren
wonende op de Oude Zijds Voorburgwal
geassisteert met Jaques de Velaer en Marie Ghijs
haer vader en moeder ter andre zijde"

Opmerking:
Dablyn - d'Ablaing)

Abraham de Velaer trouwde in 1632:

inschrijvingsdatum: 03-04-1632
naam bruidegom: [de] Velaer, Abraham
naam bruid: Malensons, Agata
Extra-ordinaris intekenregister.

Catharina de Velaer trouwde in 1623:

inschrijvingsdatum: 10-05-1623
naam bruidegom: [de] Vogelaer, Marcus
naam eerdere vrouw: [van] Ceulen, Geertruijt
naam bruid: [de] Velaar, Catharina

In de kantlijn:
"Wedr. van Geertruit van Ceulen
Marcus Vogelaar (oud 33 Jaeren) geasst. met Margrieta van
Valckenburgh sijn moeder wonende op de Breestraat en
Catherina de Velaer out 27 Jaren geasst. met
Marija Guijs woont op de Fluwelen Burghwal"

Opmerking:
De Fluwelen Burgwal is een gedeelte van de Oudezijds Voorburgwal. Het rustige gedeelte
links van de Damstraat werd vroeger de Fluwelen Burgwal genoemd. Deze naam had hij
te danken aan de voorname families die er woonden. Deze mensen hulden zich gewoonlijk in
fluwelen kleding.

Over Marcus de Vogelaer wordt het volgende vermeld in

Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640:
een netwerkanalyse van de Antwerpse en Amsterdamse kooplieden,
handelend op Rusland, deel 2, blz. 248:

"In februari 1619 trad Marcus de Vogelaer junior in het huwelijk met
de 13 jaar jongere Geertruid van Ceulen, een dochter van Caspar van
Ceulen en Catharina de Bois. De vader van de bruid was koopman en
raad van Aken geweest tot hij in 1598 om politieke redenen uit de stad
werd verbannen. eenmaal in Amsterdam zette hij samen met de zeer
welgestelde Gijsbert Tholincx een handelsfirma op. Nog geen anderhalf
jaar na de bruiloft overleed Geertruid. In juni 1623 hertrouwde Marcus.
Zijn oog viel ditmaal op Catharina de Velaer, een dochter van wijlen
Jacques de Velaer, eertijds één van z'n vaders zakenvrienden"

 

Naaste verwanten

 1. van Steenwinckel, Willem
  1. Melijs, Mayke
   1. van Steenwinckel, Janneken
   2. van Steenwinckel, Guilliam
   3. van Steenwinckel, Maayke Willems
   4. van Steenwinckel, Andries
   5. van Steenwinckel, Daniel
   6. van Steenwinckel, Lijsbeth
   7. van Steenwinckel, Susanna
   8. van Steenwinckel, Jan

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Poorterboeken Amsterdam
 2. Eric Henk Wijnroks: Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640: een netwerkanalyse van de Antwerpse en Amsterdamse kooplieden, handelend op Rusland
 3. Ondertrouwregisters Amsterdam
 4. Doopboeken Amsterdam
 5. Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
 6. Begraafregisters tot 1811 Amsterdam
 7. Isaac Le Long: De koophandel van Amsterdam, naar alle gewesten des werelds. Bestaande, in een verhandeling, van de waaren en koopmanschappen, die men daar heenen sendt en wederom ontfangt: benevens vergelykingen der munten, maaten en gewigten, en op wat wyse men over en weêr wisselt , Volume 2 (Google eBoek)
   • Pagina: blz 713
 8. Transportakten voor 1811, Amsterdam