Schuurman, Elisabeth 1 2a 3 4 5 6

Geboortenaam Schuurman, Elisabeth
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1759-05-20    
 
Doop 1759-05-20 Oldehove, Groningen, Nederland  

Oldehove
"1759 Den 20 Meij Eliesabeth Dogtertje van Johannes Schuirman
en Trijntje Uillersma gedoopt door Dn. Groenman van Lettelbert
G. Clasensz Schoolmr. "

Opm:
Albertus Groenman, predikant te Lettelbert, trouwde op
28 maart 1759 te Lettelbert en Enumatil met Johanna Meintz
van Leek.
G. Clasensz Schoolmr. was Gauke Clasen afkomstig van Grijpskerk,
die op 12 juli 1750 te Oldehove was getrouwd met Magrieta
Wittingh van Oldehove

7 8 9
Ondertrouw 1789-03-13 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Getrouwd met Egbert Marquerink

inschrijvingsdatum: 13-03-1789
naam bruidegom: Marquerink, Egbert
naam bruid: Schuurman, Elisabeth
bronverwijzing: DTB 634, p.30

"Egbert Marquerink van Nede bij Burkeloo
greff: oudt 24 Jaar buijten de Raampoort
(ouders dood) geass. met Adrianus Klok in
de Lange Niezell
Elisabeth Schuurman van Oldenhooven,
in Groningen Greff oudt 27 Jaren in de
Warmoesstraat (ouders dood) geass. met
Elisabeth Hartman woondt als boven
(ondertekening)
Egbert Marquerink
Elisabet Schurman"

Opm:
Nede - Neede
Burkeloo - Borculo in Gelderland
greff: - gereformeerd
Adrianus Klok, weduwnaar van Jannetje Potgieter,
ging op 17 juli 1789 te Amsterdam in
ondertrouw met Geesje Engers.
Bij Elisabeth Schuurman werd vermeld, dat
haar ouders dood waren. Dit klopt niet, want
haar moeder woonde in Heeg.

Egbert Markerink werd op 9 december 1764
te Neede gedoopt, zoon van Derk Markerink
en Geertjen Polman.

3 10
Getuige 1796-11-30 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

kind: Catharina Theodora
geboortedatum: 07-11-1796
doopdatum: 30-11-1796
kerk: Lutherse Kerk
godsdienst: Evangelisch-Luthers
vader: Tronschet Kramp, Jan
moeder: [van] Dueren, Theodora
getuige: Markering, Egbertus
getuige: Schuurman, Elizabeth

Jan Tronschet Kramp = Johannes Tronchet Kramp,
koopman te Amsterdam.

Johannes Tronchet Kramp was geboren rond 1771
te 's-Gravenhage, zoon van Mattheus Kramp, broodbakker,
en Johanna Kool.
Op 31 mei 1779 trouwde zijn moeder Johanna Kool,
als weduwe van Mattheus Kramp, te Delft met
Daniel Tronchet (Fronchet), chirurgijn. Vandaar
de achternaam Tronchet Kramp van Johannes!
Een huwelijk van Johannes Tronchet Kramp met
Theodora van Dueren is echter niet gevonden.
Later ging hij te Amsterdam in ondertrouw met
Aleijda Schimmel op 25 maart 1803.
Bij dit huwelijk werd niets vermeld over Theodora
van Dueren (?).
Johannes Tronchet Kramp is op 15 september 1827
te Weesp overleden op Hofstede Zeerust.
Zijn moeder Johanna Kool, die een Beddenwinkel had
te Delft, overleed op 96-jarige leeftijd aldaar
op 6 maart 1842, eerder weduwe van wijlen
den heer Kramp, in leven broodbakker overleden
te 's Gravenhage en laatst weduwe van wijlen den
heer Daniel Tronchet, in leven Chirurgijn overleden
te Delft.

1 11 3 12 13 14
Overlijden voor 1806-05-28    
 
Begrafenis 1806-05-28 Amstelveen, Noord-Holland, Nederland  

De begraafgegevens werden vermeld bij het
huwelijk van zoon Johannes Reinier Markering in 1821.

Begraafboek Amstelveen:
"begraven op 28 mei 1806 het lijk van
Elizabeth Schuurman, Huisvr. van
Egbertus Markering"

Daarna ging Egbertus Markering met Elisabeth Bierschenk
in ondertrouw:

inschrijvingsdatum: 24-10-1806
naam bruidegom: Markerink, Egbertus
naam eerdere vrouw: Schuurman, Elisabeth
naam bruid: Bierschenk, Elisabeth
naam eerdere man: Hense, Hendrik

"Den 24 October 1806 Amstelveen
(in de kantlijn:)
hij Vrouw dood goed
zij Man dood goed

Egbertus Markerink van Nede geref. Wedr. van
Elisabeth Schuurman buiten de Raampoort
op 't nieuwe tuinpad N. 28 onder Amstelveen
Elisabeth Bierschenk van Amst. geref. laast
Wede. van Hendrik Hense op de Kijsersgragt
bij d'utr. Straat
(ondertekening)
Egberts Markerink
Eliesabeth Bierschenk"

Opm:
De opmerkingen in de kantlijn geven aan, dat
de dood van de voormalige echtgenoten
goed is aangegeven in de akte.
Elisabeth Bierschenk was op 27 augustus 1760
te Amsterdam gedoopt, dochter van Adolf Bierschenk
en Eva van Goor.

Egbertus Markering overleed in 1809:

Begraafboek Amstelveen:
"begraven op 29 mei 1809 het lijk van
Egbartus Markering"

6a 3 1

Ouders

Vader Schuurman, Johannes
Moeder Uilersma, Trijntje Roelofs
    Zus     Schuurman, Etje
         Schuurman, Elisabeth
    Broer     Schuurmans, Daniël Johannes

Bijzonderheden

Kinderen van Egbert Markerink en Elisabeth Schuurman:

1. kind: Dirk
doopdatum: 08-10-1790
kerk: Westerkerk
godsdienst: Hervormd
vader: Marguerink, Albert
moeder: Scurman, Elisabeth
getuige: Barment, Dirk
getuige: Schuerman, Ette

2. kind: Johannis
doopdatum: 24-02-1792
kerk: Nieuwezijds Kapel
godsdienst: Hervormd
vader: Markrink, Egbert
moeder: Schuerman, Elisabet
getuige: Barmenteloo, Dirk
getuige: Schuerman, Etje

3. kind: Johannes Rainier
doopdatum: 02-05-1794
kerk: Westerkerk
godsdienst: Hervormd
vader: Markering, Albertus
moeder: Schuurman, Elisabeth
getuige: Doll Timman, Reijnier
getuige: [van] Haart, Anna Christina

4. kind: Gerrit
geboortedatum: 27-09-1797
doopdatum: 29-09-1797
kerk: Westerkerk
godsdienst: Hervormd
vader: Markerink, Egbertus
moeder: Schuerman, Eliezabet
getuige: Markerink, Gerrit
getuige: Boolink, Gerritjen

5. kind: Catriena Eliezaabed
geboortedatum: 12-02-1800
doopdatum: 22-02-1800
kerk: Noorderkerk
godsdienst: Hervormd
vader: Markerink, Egbertus
moeder: Schuerman, Eliezabed
getuige: Schuerman, Daaniel
getuige: Jijldersmaa, Trijntie

Toelichting:

1. en 2. Bij de doop van de eerste twee kinderen is Etje Schuurman, zuster van
Elisabeth Schuurman, getuige met haar man Dirk Barmentloo.

3. Bij de doop van de zoon Johannes Reinier Markering was Reijnier Doll Timman getuige:

Reinier Doll Timman - "patriotse" boekverkoper te Amsterdam
Hij werd op 13 februari 1763 gedoopt te Amsterdam (Evangelisch Luthers), zoon van
Mattheus Timman en Catharina Doll.
Hij ging op 1 oktober 1789 te Amsterdam in ondertrouw met Anna Christina van Haarst.
Reinier Doll Timman overleed op 18 januari 1813 te Nieuwer Amstel, 49 jaar oud, zonder beroep,
weduwnaar van Johanna van Haarst.

Advertentie van Reinier Doll Timman, in de Groninger Courant van 14 januari 1791:

"R. DOLL TIMMAN Boekverkoper te Amsterdam, geeft thans uit en heeft alom verzonden:
I. TWEE REDEVOERINGEN door Mejuffrouw ELISABETH WOLFF, geboren BEKKER, de prijs is 11 st.
II. ZANGWIJZEN voor de VOLKS LIEDJENS, uitgegeeven met voorkennis van Hoofd bestuurers
der Maatschappij TOT NUT VAN ´t ALGEMEEN 1ste Stukje 11st., groot Papier 14 st., het tweede Stukje
zal eerstdaags volgen."

(st. - stuivers)

Johannes Reinier Markering trouwde op 15 juli 1821 te Nieuwer Amstel met Geertruij Hartog.
In de huwelijksbijlagen werd vermeld, dat zijn vader Egbartus Markering op 29 mei 1809
te Amstelveen was begraven. Zijn moeder Elizabeth Schuurman werd aldaar op 28 mei 1806
begraven.

4. Bij de doop van zoon Gerrit Markerink waren Gerrit Markerink en Gerritjen Boolink getuige.
Gerrit Markerink was ws. een familielid. De familierelatie is (nog) niet bekend.
Er is geen doop gevonden in Neede.
Deze Gerrit Markerink trouwde in 1774 te Amsterdam met Gerritje Bolink:

inschrijvingsdatum: 15-07-1774
naam bruidegom:
Marquerink, Gerrit
naam bruid:
Bolink, Gerritje

"Slooten
(in de kantlijn:)
Sij moeders (?) Consent goet ingebragt.

"Gerret Markquerink van Nede Gereformeert Oud 33 Jaren woont onder Slooten
ouders doot geadsisteert met Arentie veld
Gerritje Bolink van Holten Gereformeert Oud 31 jaren op Cingel haar vader
Egbert Bolink te Holten"

Gerrit Markelink was dus rond 1741 geboren en bij de doop in 1797 ongeveer
56 jaar oud.
Slooten - NH zw. deel van Amsterdam, oorspr. dorp bij de Haarlemmermeerdijk,
tegenover Badhoevedorp.

Gerrit Markerink, zoon van Egbert Markelink en Elisabeth Schuurman,
trouwde op 9 maart 1822 te Nieuwer Amstel met Marretje van Rijswijk.

5. Bij de doop van Catriena Eliezaabed waren Daaniel Schuerman en
Trijntie Jijldersma getuigen.
Dit zijn Daniel Schuurman, broer van Elisabeth Schuurman, en moeder
Trijntje Uildersma. Blijkbaar waren zij van Heeg naar Amsterdam
gereisd om de geboorte en doop mee te maken. Vader Johannes Schuurman
was er niet bij, waarschijnlijk al overleden.

Naaste verwanten

 1. Schuurman, Johannes
  1. Uilersma, Trijntje Roelofs
   1. Schuurman, Etje
   2. Schuurman, Elisabeth
   3. Schuurmans, Daniël Johannes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
 2. Uitgever: Wed. S. Hoitsema, M. van Bolhuis: Groninger Courant
   • Datum: 1791-01-14
   • Pagina: 3
 3. Ondertrouwregisters Amsterdam
 4. Overlijdensakte Nieuwer Amstel
 5. Huwelijksakte Nieuwer Amstel
 6. Huwelijksbijlagen Nieuwer Amstel
   • Datum: 1821-07-15
   • Pagina: Aktenr. 21
 7. Doopboek Oldehove
 8. Trouwboek Lettelbert en Enumatil
 9. Trouwboek Oldehove
 10. Doopboek Neede
 11. Trouwboek Delft
 12. Overlijdensakte Weesp
 13. Bevolkingsregister Delft
 14. Overlijdensakte Delft