Heerckes, Heercke

Geboortenaam Heerckes, Heercke
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1675-08-16    
 
Doop 1675-08-22    

Ferwerderadeel, dopen, geboortejaar 1675, doopjaar 1675
Geboren op 16 augustus 1675
Gedoopt op 22 augustus 1675
Dopeling: Heerke, zoon
   Vader: Heerke Tjeerts
  Moeder: Jelske Martens

 Opm.: De vader is overleden circa 17 november 1674

Herv. gem. Blija en Hogebeintum, doop 1659-1811

1
Belijdenis 1698-02-16    

Lidmatenboek Ferwerderadeel, 1698
Heercke Heerckes
 - Op 16 februari 1698 belijdenis
Opm. : vertrokken

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Blija en Hogebeintum,
lidmaten 1659-1850
DTB 228 blad 25

2
Stemkohieren 1698 Hogebeintum, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1698 Hogebeintum (Ferwerderadeel)

Stem nr. 6, een hornleger, aantal stemmen: ½

Zakelijk gerechtigden:
Grietman Nysten weduwe en erven, eigenaar
Heerke Heerkes, gebruiker
Marten Heerkes, gebruiker

Opm:
hornleger - stemdragend erf
doorgaans zonder huis.

Stem nr. 13, aantal stemmen: ½

Zakelijk gerechtigden:
De heer Nysten weduwe en erven, eigenaar
Heerke Heerkes, gebruiker
Marten Heerkes, gebruiker

 
Stemkohieren 1728 Reitsum, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1728 Reitsum (Ferwerderadeel)

Stem nr. 9, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Jr. Ruird Juckema van Burmania, eigenaar; papist
Heerke Heerkes, gebruiker

3

Ouders

Vader Tjeerts, Heerke
Moeder Martens, Jelske
         Heerckes, Heercke

Families

Getrouwd Vrouw Jacobs, Grietie
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk na 1701-01-16    

Ferwerderadeel, huwelijken 1701
Vermelding: Derde proclamatie op 16 januari 1701
Bruidegom: Heercke Heerckes
Bruid: Grietie Jacobs
Opmerking : getrouwd te Blija - Hogebeintum

4
  Kind.
 1. Heerkes, Jelske

Naaste verwanten

 1. Tjeerts, Heerke
  1. Martens, Jelske
   1. Heerckes, Heercke
    1. Jacobs, Grietie
     1. Heerkes, Jelske

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Blija en Hogebeintum
 2. Lidmatenboek Ferwerderadeel
 3. Stemkohieren Friesland
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Blija Hogebeintum