Veenstra, Hiltje 1 2 3

Geboortenaam Veenstra, Hiltje
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 89 jaren, 1 maand, 8 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1888-07-21 Rottevalle, Friesland, Nederland  

Hiltje Veenstra, dochter van Liebe Jakobs Veenstra en Trijntje Foppes Huitema

4
Huwelijk 1908-11-21 Leeuwarden, Friesland, Nederland Getrouwd met Doede Minzes Geertsma

Hun kinderen waren Minze,
Trijntje en Aaltje.

5 6
Overlijden 1977-08-29 Noordbergum, Friesland, Nederland  

Sedert 9 mei 1955 weduwe van Doeke M. Geertsma in de ouderdom
van 89 jaar

7
Begrafenis 1977-09-01 Lekkum, Friesland, Nederland  
7

Ouders

Vader Veenstra, Liebe Jacobs
Moeder Huitema, Trijntje Foppes
    Zus     Veenstra, Gepke
    Broer     Veenstra, Jakob
    Zus     Veenstra, Artje
         Veenstra, Hiltje
    Zus     Veenstra, Aaltje
    Zus     Veenstra, Froukje
    Zus     Veenstra, Trijntje
    Broer     Veenstra, Foppe

Bijzonderheden

Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland omstreeks 1928:

D. M. Geertsma, machinist, Bankastraat 9, Leeuwarden

Zoon Minze Geertsma gaf aan D. van der Meer, genealoog,
opdracht zijn voorouders uit te zoeken.
Trijntje Huitema, zijn beppe, had altijd beweerd, dat ze van adel
was en van de adellijke Hoitema's afstamde.
Door D. van der Meer uit Roordahuizum is toen
een Huitemavoorouder-overzicht gemaakt, waaruit blijkt, dat Trijntje
inderdaad gelijk had gehad.
(gegevens Minze Geertsma)
Minze Geertsma is te Leeuwarden overleden op 8 november 1990,
77 jaar oud.

Op 2 maart 1937 had hij een auto, kenteken B 23099,
Minze Geertsma, Noordvliet 33 te Leeuwarden

Naaste verwanten

 1. Veenstra, Liebe Jacobs
  1. Huitema, Trijntje Foppes
   1. Veenstra, Gepke
   2. Veenstra, Jakob
   3. Veenstra, Artje
   4. Veenstra, Hiltje
   5. Veenstra, Aaltje
   6. Veenstra, Froukje
   7. Veenstra, Trijntje
   8. Veenstra, Foppe

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland 1928
 2. D. van der Meer: Het geslacht Hoytema-Hoitema-Huitema
 3. Friese Nummerbewijzen (kentekens)
 4. Geboorteakte Achtkarspelen
 5. Huwelijksakte Leeuwarden
 6. Gegevens Jaap van der Meer
 7. Archief Leeuwarder Courant