van der Burch, Adam Hendriksz 1

Geboortenaam van der Burch, Adam Hendriksz
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden rond 90 jaren, 3 maanden, 2 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1415    
 
Overlijden 1505-04-03    
 
Begrafenis      

Parochie 't Wout

 

Families

Getrouwd Vrouw Simons, Margriet Jans
  Kind.
 1. van der Burch, Heijndrick Adamsz

Media

Bijzonderheden

Het volgende is ontleend aan een geschiedenis van Dordrecht, verschenen in 1677:

Beschryvinge Der Stad DORDRECHT,
Vervatende Haar Begin, Opkomst, Toeneming, en verdere
Stant: <...>
Als mede een Verzamelinge van eenige GESLACHT-
BOOMEN <...>
Zijnde de Voornoemde BESCHRIJVINGE, Geçierd,
en Verrijkt, met Verscheyde KOPRE KONST-PLATEN.
Door MATTHYS BALEN, Jans Zoon,
gedrukt by Symon Onder de Linde, Boekverkooper, woonende aan de Visch-Markt,
In de Groote Gekroonde Druckeye, Anno M.D.C. LXXVII

Deel 1, 1358 pagina's.

Blz. 1005:

"V A N D E R B U R C H"

Het Wapen van dit Geslacht is een Veld van Goud, doorsneden met een
Bande van Keel (=Rood).

Van den Burg, bij 't Wout, hebben hun Naam de Edelen van der Burch, die
eerst aldaar, en daarna in de naaste Stad Delft gewoond hebben, totdat zij ook te Dor-
drecht, en Elders, door Houwelijken verspreyd zijn en deze zijn geweest:

(o.a.)

Adam van der Burch, Wan bij N ...... van Brakel,

Henrik van der Burch Adamsz, die Troude Ioffr. Katharina van Woert, en liet na,

Adam, of Daam van der Burch, (gemeenlijk Aam-Vader genoemd, ) Troude Ioffr.
Maria van Oestgeest, gezeyd Heerman; hy overleed den 3 Aprilis 1505. Oud omtrent
90. Iaren, begraven in de Parochie van 't Wout, onder een blauwen sark, met zijn
vier Vierendeelen; BURCH, WOERT, BRAKEL en HODENPIJL: zy sterf den
lesten Decembris 1497. Hadde Gewonnen, Isbrand, Dirk, Maria, Margrieta,
Aagte, Isbrand, Klaas, Katharina, Kornelis, Iutje, Henrik, Ian, Joost, Lijsbet,
en Aaltje van der Burch, Adams zonen den dochteren."

De Protestantse gemeente 't Woudt vermeldt het volgende op hun website:

- Grafzerk

Op de kerkvloer vindt men kleine grijze tegels. Ten zuiden van de toren, bij de trap naar het orgel,
ligt de enige grafzerk die in de kerk bewaard is gebleven. Een omgaand opschrift in gotische minuskels op deze zerk luidt:

"Hier leyt begraven Aem Heynriksz. starf Ao XVcV
de derd dach in April, ende Margriet syn wyf
starf Ao XIIIIcLXXIX den leste dach in Julio"

Binnen dit opschrift staat vervolgens nog:

"bid voor die zielen, ende Jan Symonsz. haer vaeder"

In de vier hoeken van de grafsteen zijn de kwartieren van het wapen van Aem van der Burch gebeiteld:

1e Een rode schuine balk in een goud veld (Van der Burch);
2e Een aan beide zijden getande rode dwarsbalk in een zilver veld (Van der Woert) ;
3e Op goud twee rode barbelen (een karperachtige riviervis), paalsgewijze geplaatst (Van Brakel);
4e Zes stukken respectievelijk goud en rood, lopende van boven-rechts naar onder-links (Hodenpijl).

Vóór de restauratie lag de grafsteen onder de toren, waar de toegang tot het kerkgebouw is. Op deze plek zou de toch
al afgesleten zerk spoedig geheel onleesbaar zijn geworden, als men hem niet had verplaatst. In de 17e en 18e eeuw,
toen er nog verschillende grafzerken in de kerk aanwezig waren, lag hij vóór het tegenwoordige orgelgalerijtje.

Heer Aem (Adam) van der Burch werd omstreeks 1415 geboren als zoon van Hendrick Aemsz. van der Burch en
Catharina van der Woert. Hij huwde met Margaretha Heermans van Oegstgeest, een dochter van Jan Symonsz.
Ze kregen acht zoons en zeven dochters. Hun zoon Dirck is geruime tijd pastoor van 't Woudt geweest.
Adam van der Burch, die in de omgeving van 't Woudt woonde, behoorde tot de "welgeboren mannen" van Delfland.
Veel van zijn nakomelingen gingen een huwelijk aan met leden van bekende Hollandse families, bovendien bekleedden
ze in de 16e, 17e en 18e eeuw talloze voorname overheidsfuncties in Delft en andere steden.
Mogelijk om de afkomst van het geslacht Van der Burch meer glans te geven, ontstond in de 18e eeuw de volgende historische mythe:

"Over de ene smalle weg die naar 't Woudt leidde, zou de graaf van Holland een bezoek brengen aan zijn trouwe mannen van het
nederige 't Woudt. De graaf was nauwelijks halverwege of er kwam hem een schitterende stoet tegemoet. Voorop reed statig de
oude Adam; achter hem, op fiere paarden, zwaar geharnast en prachtig om te zien, reden zijn twaalf zonen. De beide groepen
stonden tegenover elkaar en Aem nam het woord: "Heer graaf", zei hij met luider stemme. "Ik bied u mijne zonen aan!" Dat was
geen gering geschenk en de graaf staarde dan ook stomverbaasd en zeer stil naar de twaalf jonge mannen. Hij voelde ontroering
in zich oprijzen en sprak bewogen: "Adam, spreek uw hartewens uit en ik zal hem vervullen". "Voor mezelf begeer ik niets", antwoordde
de pientere Aem op vrome toon, "maar sta ons toe, dat wij onze eigen pastoor mogen kiezen". "Zo zij het", sprak de graaf genadig,
en nog eeuwen later werd de predikant van 't Woudt beroepen door alle "Mansledematen", zonder dat er enige handopening of
goedkeuring nodig is."

 

Door recent onderzoek is gevonden, dat de bovenstaande afstammingsgegevens gedeeltelijk onjuist zijn. Zie:

http://www.jacobs-schumacher.eu/BURCHVD.pdf

Naaste verwanten

  1. van der Burch, Adam Hendriksz
   1. Simons, Margriet Jans
    1. van der Burch, Heijndrick Adamsz

Bronverwijzing

 1. Protestantse gemeente 't Woudt - Den Hoorn