Lolij, Anna 1 2 3 4 5

Geboortenaam Lolij, Anna
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 91 jaren, 7 maanden, 10 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1639-04-01    

Anna Lolij was een kind afkomstig uit een
eerdere relatie van Abraham Lolij. Zij werd
in het gezin opgenomen en was erfgename
van Catharyna Leenerts, de 2e vrouw van Abraham
Lolij.

Notariële akte Testament
Datering: 01-04-1639
Aktenummer: 35
Notaris: G. HOUTMAN
Personen:
Testateur: Catharyna Leenerts
Echtgenoot: geh. met Abraham Loly
Beroep: fransch schoolmeester
Woonplaats: Utrecht, Saelstraet
Erfgenaam: Anna Abrahams Loli,
voordochter van haar man
Bijzonderheden:
bij kinderloos overlijden van de testatrice
op last lijftocht ten behoeve van haar man

2
Huwelijk 1658-01-19 Utrecht, Utrecht, Nederland Getrouwd met Eduart Woutersz de Vries

"Den 3e januar 1658
Eduart Woutersz J.M. van Utrecht woonende
in de Springwech
Anneken Lolij J.D. van Utrecht, woonende op
de Gansmerckt
Getuijgen: van Bruijgoms wege Anneken Stevens
de moeder
Abraham Lolij, bruijtsvader
19 Januar 1658 in Cathrijnekerck getrouwt"

Eduart Woutersz was de zoon van Wouter
Bonifaes en Anneke Stevens. Zij trouwden
op 7 april 1634 in de Dom te Utrecht:

"Den 10 Novembris 1633
Wouter Bonifaes weduwnaer van Jannichgen
Gerrits
Anna Stevens j.d. van Utrecht
beijden wonende in de Cathrijnen straete"

Eduard Woutersz de Vries werd op 6 oktober 1719 begraven
in de Buurkerk te Utrecht:

"Eduard d'Vries laet na sijn vrouw en mundige kinderen
achter coor van Domskerck begraven Gratis"

Toelichting:
De bron geeft tegenstrijdige informatie, vermoedelijk
in de Domkerk begraven en niet in de Buurkerk.

5 3
Voogdbenoeming 1661-07-19 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Notariële akte Voogdbenoeming - over de
onmondige na te laten kinderen
Datering: 19-07-1661
Aktenummer: 78
Notaris: E. VAN RHEE
Personen:
Constituant: Eduart de Vries
Echtgenoot: x Anneken Loli
Beroep: kistemaker
Woonplaats: Utrecht, zz Minnebroedersstraet
Geconstitueerde: Joost van den Enden
Woonplaats: Utrecht
Geconstitueerde: Lodewyck Plucque
Beroep: zuyckerbacker
Woonplaats: Utrecht

2
Verkoop huis 1716-02-20 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Notariële akte Koop en verkoop
Aktenummer: 239
Datum: 20-02-1716
Notaris: C. DE MUNNIK
Personen:
Verkoper: Eduward de Vries
Echtgenoot: x Anna Loly
Koper: Abraham de Vries
Woonplaats: Utrecht
Onroerend goed:
kamere of woninge en grond; oz Hekelsteeg
Belendingen: nw: Rudolph Rinckinck
zw: Jan de Smit, kleermaker

2
Schuldbekentenis 1724-11-23 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Notariële akte Schuldbekentenis - f 350,-
vanwege verschoten penningen
Aktenummer: 51
Datum: 23-11-1724
Notaris: A. DE COOLE
Personen:
Schuldenaar: Anna Loli
Echtgenoot: wed. Eduard de Vries
Woonplaats: Utrecht
Schuldeiser: Abraham de Vries, zoon
Bijzonderheden:
tevens verkoop van meubilair

2
Overlijden 1730-11-12 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Anna Lolie, weduwe van Eduard d'Vries
laet na mundige kinderen, aen d'Steenwegh
bij d'Hekelsteegh, begraven Gratis, Buerkerck

3
Verwerping nalatenschap 1730-11-12 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Notariële akte Repudiatie - verwerping nalatenschap
moeder Anna Loly, weduwe Eduard de Vries
Datering: 12-11-1730
Aktenummer: 43
Notaris: A. DE COOLE
Aktedatum: 12-11-1730
Personen: Verwerper: Abraham de Vries
Woonplaats: Utrecht

2

Ouders

Vader Lolij, Abraham
Moeder Pluijm, Catherine Lenart
         Lolij, Anna
    Zus     Lolij, Catherine
    Broer     Lolij, Jacobus
    Zus     Lolij, Susanna
    Broer     Lolij, Jean
    Zus     Lolij, Elisabeth

Bijzonderheden

Kinderen, gedoopt te Utrecht:

1. Anneken, 19 november 1658, Domkerk,
dochter van Eduard Woutersz en Anneken Lolie

Overlijden/begraven Utrecht:
10 januari 1659:
"Een kindt van Eduart Woutersz in St. Jansstraet
nalatende echte Vader en Moeder Buerkerck"

2. Eduart, 30 november 1659, Domkerk
zoon van Eduard Woutersz en Anna Lolie

Eduard de Vries ging op 12 juni 1682 te Amsterdam
in ondertrouw met Zophia Traa. Zijn vader Eduard de Vries
was getuige.

3. Johanna, 18 augustus 1661, Domkerk,
dochter van Eduard de Vries en Anneken Loli

Overlijden/begraven Utrecht:
26 augustus 1661:
"Een kindt van Eduart Woutersz in de Minnebroederstraet
nalatende zijn echte Vader en Moeder met consent
gesoncken in de Buerkerck Gratis"

4. Annichjen, 24 augustus 1662, Janskerk,
dochter van Eduard de Vries en Annichjen Loli

5. Elisabeth, 19 april 1664, Catharinakerck,
dochter van Eduard de Vries en Anneken Lolij

Lijsbeth de Vries ging op 20 april 1684 te Utrecht in ondertrouw
met Abraham de Knijf. Haar vader Eduard de Vries was getuige.
Zij trouwden op 8 mei 1684 in de Buurkerk

6. Andrea, 14 januari 1666, Domkerk
dochter van Eduard de Vries en Anna Loly
getuigen: Heer Johan Verpoorten en de
Joffer van Allarts

Johan Verpoorten was advocaat aan het Hof van Utrecht,
gehuwd met Beatrix van Allarts, die de dochter was van
advocaat Andreas van Allarts, naar wie Andrea waarschijnlijk is
vernoemd.

7. Abraham, 3 april 1667, Domkerk
zoon van Eduard de Vries en Anneken Loli
woonende op de Steenwech

Overlijden/begraven Utrecht:
8 juli 1667:
"Een kind van Eduard de Vries op de Steenwegh
naelatende vader ende moeder begraven Buerkerck"

8. Wouter, 15 mei 1668, Buurkerk
zoon van Eduard de vries en Anna Lolij
woonende op de Steenwegh

Overlijden/begraven Utrecht:
13 april 1669:
"Een kind van Eduward de Vries op t' Steenwegh
naelatende vader ende moeder begraven Buerkerck"

9. Catharina, 20 maart 1670, Domkerk
dochter van Eduard de Vries en Anna Loli
getuigen: Johannes de Vries en Trijntjen Pluijm

Trijntjen Pluijm = Catharina Lenarts Pluijm,
stiefmoeder van Anna Lolij

Overlijden/begraven Utrecht:
2 januari 1672:
"Een kind van Eduward d'Vries laet na Vader en
Moeder in de Buerkerck gesoncken armen 3-3-0
op Steenwech"

10. Abraham, 31 maart 1673, Buurkerk
zoon van Eduard de Vries en Anna Loly
getuigen: Jacobus en Elisabeth Loly

Abraham de Vries trouwde op 11 januari 1701 te
Utrecht in de Catharinakerk met Alida Petronella
Hakkius. Zij waren op 26 december 1700 te Utrecht in
ondertrouw gegaan.

Naaste verwanten

 1. Lolij, Abraham
  1. Pluijm, Catherine Lenart
   1. Lolij, Anna
   2. Lolij, Catherine
   3. Lolij, Jacobus
   4. Lolij, Susanna
   5. Lolij, Jean
   6. Lolij, Elisabeth

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Utrecht (gereformeerd)
 2. Notariële akten Utrecht
 3. Begraven/overlijden Utrecht voor 1811
 4. Ondertrouwregisters Amsterdam
 5. Trouwboek Utrecht (gereformeerd)