van den Dam, Jarig Tjemmes

Geboortenaam van den Dam, Jarig Tjemmes
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 60 jaren, 4 maanden, 5 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1752-01-16    
 
Doop 1752-01-16 Koudum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1752
Gedoopt op 16 januari 1752 in Koudum
Dopeling: Jarigh, zoon
   Vader: Tjemme Pieters
  Moeder: Uilk Sipkes

1
1e Huwelijk 1777-06-15 Koudum, Friesland, Nederland Getrouwd met Grietje Jans

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1777
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 juni 1777 in Koudum
 Bruidegom: Jarich Tjemmes afkomstig van Koudum
     Bruid: Grietje Jans afkomstig van Koudum

Kind: Geboren op 6 juni 1779 in Koudum
Gedoopt op 20 juni 1779 in Koudum
Dopeling: Hinke, dochter
   Vader: Jarich Tjemmes
  Moeder: Grietje Jans

2 1
2e Huwelijk 1782-06-30 Koudum, Friesland, Nederland Getrouwd mer Rijmme Hanses

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1782
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 30 juni 1782 in Koudum
 Bruidegom: Jarig Tjemmes afkomstig van Koudum
     Bruid: Rijmme Hanses afkomstig van Harich

Rijmme Jans was de dochter van Hans Jans
en Feikje Jans:

Gaasterland, dopen, geboortejaar 1763, doopjaar 1763
Geboren op 17 juni 1763 in Harich
Gedoopt op 19 juni 1763 in Harich
Dopeling: Riemke
   Vader: Hans Jans
  Moeder: Feikje Jans

Kinderen:

1. Geboren op 29 april 1783 in Koudum
Gedoopt op 4 mei 1783 in Koudum
Dopeling: Sipke, zoon
   Vader: Jarig Tjemmes
  Moeder: Rijmme Hanses

2. Geboren op 28 juli 1784 in Koudum
Gedoopt op 8 augustus 1784 in Koudum
Dopeling: Feikjen, dochter
   Vader: Jarig Tjemmes
  Moeder: Rijmme Hanses

3. Geboren op 13 maart 1787 in Koudum
Gedoopt op 18 maart 1787 in Koudum
Dopeling: Uilk, dochter
   Vader: Jarig Tjemmes
  Moeder: Rimme Hanses

4. Geboren op 30 oktober 1788
Gedoopt op 16 november 1788 in Koudum
Dopeling: Janke, dochter
   Vader: Jarig Tjemmes
  Moeder: Rijme Hanses

5. Geboren op 30 maart 1791 in Koudum
Gedoopt op 9 april 1791 in Koudum
Dopeling: Hans, zoon
   Vader: Jarig Tjemmes
  Moeder: Rijmme Hanses

6. Geboren op 7 maart 1797 in Koudum
Gedoopt op 19 maart 1797 in Koudum
Dopeling: Tjemme, zoon
   Vader: Jarig Tjemmes
  Moeder: Rime Hanzes

Rieme Hanses is op 11 maart 1829 te
Koudum overleden:

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1829
Aangiftedatum 13 maart 1829, blad nr. 12
Overleden: Rieme Hanses, op 11 maart 1829, 67 jaar, vrouw
Weduwe

2 3 1 4
Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1795 Koudum, Friesland, Nederland  

Coudum No. 37
Jarig Tjemmes
5 Personen
1 Manspersoon van 16 tot 60 jaar
2 Manspersonen onder de 16 jaar
2 van 't Vrouwlijk Geslagt
Kerkgezindheid: Gereformeerde
Bedrijf: arbeider

5
Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805 Koudum, Friesland, Nederland  

Jarig Tjemmes
gehuwd
3 kinderen
5 zielen
Gereform.

6
Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1810 Koudum, Friesland, Nederland  

Koudum, No. 29
Jarig Tjemmes
3 getrouden
1 kind
Geriformt

7
Familienamen 1812-01-11 Koudum, Friesland, Nederland  

Koudum, deel 1 folio 77
Dam, Jarig Tjemmes van den, Koudum
Kinderen:
Sipke 28, Tjemme 13, Hans 20 te Workum,
Feikje 27 te Workum, Janke 23 te Woudsend

"Jarig Tjemmes, wonende te Koudum, heeft
dezelve verklaard dat hij aanneemt den naam
van VAN DEN DAM voor famille naam: dat
hij heeft het volgende getal Zoonen en Dochters,
te weten Sipke, oud 28 Jaren, Tjemme oud
13 Jaren beiden woonachtig te Koudum,
Hans oud 20 Jaren, Feikje oud 27 Jaren, beiden
wonende te Workum, en Janke oud 23 Jaren
wonende te Woudsend en heeft deze met ons
geteekend den 11 Januari 1812
(handtekening)
jarig Tjemmes van den dam"

8
Overlijden 1812-05-22 Koudum, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1812
Aangiftedatum 25 mei 1812, blad nr. 10
Overleden: Jarig Tjemmes van den Dam,
op 22 mei 1812, 60 jaar, man

Aangevers:
"Sipke Jarigs van den Dam
Jakle Jacobs Reidsma, beide Zoonen

Jarig Tjemmes van den Dam, oud 60 Jaren,
woonachtig te Koudum, zoon van Tjemme
Pieters en Uilk Sipkes"

Opm:
Jakle Jacobs was gehuwd met dochter Feikje Jarigs:

Wymbritseradeel, huwelijken 1807
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 mei 1807 in Gaastmeer
 Bruidegom: Jakle Jacobs afkomstig van Nijhuizum
     Bruid: Feikjen Jarigs afkomstig van Nijhuizum

4 9

Ouders

Vader Pieters, Tjemme
Moeder Sipkes, Uilk
    Broer     Tjemmes, Pieter
    Broer     Tjemmes, Wybe
         van den Dam, Jarig Tjemmes
    Broer     Tjemmes, Albert
    Zus     Tjemmes, Hinke
    Broer     Tjemmes, Pitter

Naaste verwanten

 1. Pieters, Tjemme
  1. Sipkes, Uilk
   1. Tjemmes, Pieter
   2. Tjemmes, Wybe
   3. van den Dam, Jarig Tjemmes
   4. Tjemmes, Albert
   5. Tjemmes, Hinke
   6. Tjemmes, Pitter

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Koudum
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Koudum
 3. Doopboek Hervormde gemeente Harich
 4. Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd
 5. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1795
 6. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805
 7. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1810
 8. Familienamen 1811
 9. Trouwregister Hervormde gemeente Gaastmeer en Nijhuizum