Jans, Gerck

Geboortenaam Jans, Gerck
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Stemkohieren 1698    

Stemkohier 1698 Tietjerk (Tietjerksteradeel)
Stem nr. 37, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Oud-grietman Hector van Glinstra, eigenaar
Gerck Jans, gebruiker

Stemkohier 1698 Bergum (Tietjerksteradeel)
Stem nr. 52, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Oud-grietman Hector van Glinstra, eigenaar
Gerck Jans, gebruiker

1

Families

Getrouwd Vrouw Keimpes, Trijntie
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk na 1695-12-13    

Tietjerksteradeel, huwelijken 1695
Vermelding: Ondertrouw op 13 december 1695 in Bergum
Man : Gerk Jans afkomstig van Bergum
Vrouw : Trijntie Keimpes afkomstig van Bergum

2
  Bijz.

Kinderen van Gerk Jans, gedoopt te Bergum:

1. Jan, 13 december 1696

2. Syds, 8 oktober 1699

  Kind.
 1. Gerks, Sytse

Naaste verwanten

  1. Jans, Gerck
   1. Keimpes, Trijntie
    1. Gerks, Sytse

Bronverwijzing

 1. Stemkohieren Friesland
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Bergum