van Berlikum, Gerrit 1

Geboortenaam van Berlikum, Gerrit
Geslacht mannelijk

Families

  Kind.
  1. van Berlikum, Lieuwkje Gerrits

Media

Bijzonderheden

Stichter van het Sint Christophori-Leen tot Oldehove

Naaste verwanten

    1. van Berlikum, Gerrit
        1. van Berlikum, Lieuwkje Gerrits

Bronverwijzing

  1. Jr.Mr. M. de Haan Hettema en Mr. A. Van Halmael jr.: Stamboek van den Frieschen adel (1846)