de Vries, Durk Meinderts

Geboortenaam de Vries, Durk Meinderts
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 63 jaren, 5 maanden, 10 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1763-05-08    
1 2
Doop 1763-05-08 Rinsumageest, Friesland, Nederland  

Dopeling Dirk,
zoon van Meindert Luibbes en
niet genoemde moeder

Dirk is vernoemd naar de broer van
zijn moeder, Dirk Tjeerds van Tamminga.

2 3
Familienamen 1811 rond 1811 Rinsumageest, Friesland, Nederland  

Durk Meinderts wonende te Rinsumageest
dezelve heeft verklaard dat hij zijn familje-
naam van "de Vries" voornemens is te houden
en dat hij heeft twee zoonen en een dogter te
weten Meindert oud 24 jaar, Jacob oud 22 jaar
en Grietje oud 18 jaar alle wonende te Rinsuma_
geest en heeft dezen met ons vertekend datum
uts.
(ondertekend) D: M: de vries

Opm:
Uts - ut supra - als boven

4
Overlijden 1826-10-19 Dantumadeel (Damwoude), Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Dantumadeel, 1826
Aangiftedatum 20 oktober 1826, blad nr. 51
suppl. nr. 2-11)
Overleden: Durk Meinderts de Vries, op 19 oktober 1826,
63 jaar, man Gehuwd

Aangever (o.a.) : Jacob de Vries, oud 36 jaren, bakker,
woonachtig te Rinsumageest, gebuur en tevens zoon
van de overledenen.

"Durk Meinderts de Vries, oud 63 jaren, geboren en
woonachtig te Rinsumageest, van beroep Koopman,
gehuwd met Jelske Jacobs Viersen, zoon van wijlen
Meindert Liebbes en Grietje Tjeerds, beide overleden,
nalatende vrouw en drie kinderen".

Leeuwarder Courant, 31 oktober 1826:

"Heden Nacht tusschen 12 en 1 uur overleed na
eene kortstondige ziekte, mijn waarde man
DIRK MEINDERTS DE VRIES, in leven Koopman alhier,
oud ruim 63 Jaren.
JELSKE JACOBS VIERSEN
rinsumageest, den 19 October 1826"

1 5

Ouders

Vader Liebbes, Meindert
Moeder de Vries, Grietje Tjeerds
         de Vries, Durk Meinderts

Families

Getrouwd Vrouw Viersen, Jelske Jacobs
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1785-05-15 Rinsumageest, Friesland, Nederland  

man: Durk Meinderts de Vries afkomstig van Rinsumageest
vrouw: Jelkse Jacobs afkomstig van Rinsumageest

6
  Kind.
 1. de Vries, Meindert Dirks

Naaste verwanten

 1. Liebbes, Meindert
  1. de Vries, Grietje Tjeerds
   1. de Vries, Durk Meinderts
    1. Viersen, Jelske Jacobs
     1. de Vries, Meindert Dirks

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Overlijdensakte Dantumadeel
 2. Doopboek Hervormde gemeente Rinsumageest Sijbrandahuis
 3. De Tjoelkers en Tsjoele - Wytse J. Tjoelker, 1993
 4. Familienamen 1811
 5. Archief Leeuwarder Courant
 6. Trouwregister Hervormde gemeente Rinsumageest Sijbrandahuis