van Eijken, Lukas Harms 1 2

Geboortenaam van Eijken, Lukas Harms
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 89 jaren, 9 maanden, 27 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1814-10-20 Zwartsluis  
3 4
Doop 1814-10-23 Zwartsluis  

Lukas, zoon van Herm van Eijken en
Jakobje Kisje
getuige Zwaantje van der Woude,
vrouw van Lucas Hendriks van Eijken,
broer van Herm.

4
Overlijden 1904-08-16 Zwartsluis  

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Gemeente: Zwartsluis
Aktenummer: 45
Aangiftedatum: 16-08-1904
Overledene Lucas van Eijken

Gedeelte akte:

"dat Lucas van Eijken, oud negen en tachtig
jaren, winkelier, geboren en wonende alhier,
weduwnaar van Johanna van der Hoek, zoon van
Herm Hendriks van Eijken en Jakobje Kisjen,
beiden overleden,
op de zestienden dezer maand des na middags
te twee ure, in het huis staande in de Schans
alhier, is overleden".

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant
18-08-1904:

"Heden overleed onze geliefde Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader
LUKAS VAN EIJKEN Hzn.,
Wedn. van Johanna van der Hoek
in den gezegenden ouderdom van 89 jaren en 10 maanden.
Dat hij ingegaan is in de rust, die er overblijft voor het volk Gods, doet ons berusten in dit smartelijk verlies.
H. van EIJKEN Lzn.
W. van EIJKEN-Pol.
F. WELLE-van EIJKEN.
B. WELLE.
Wed. Hs. FRANSEN-van Eijken.
J.SLAGTER-van Eijken.
H. SLAGTER Hzn.
Zwartsluis, 16 Augustus 1904."

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant
03-09-1904:

"Bij deze betuigen wij onzen hartelijken dank aan familie, vrienden en bekenden voor de deelneming, ondervonden tijdens de ziekte en bij het overlijden van onzen geliefden Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader LUCAS VAN EIJKEN Hz., overleden 16 Augustus jl.
Uit aller naam:
H. VAN EIJKEN Lz.,
Zwartsluis, 2 september 1904."

 

 

 

5 6

Ouders

Vader van IJken, Hermen Hendriks
Moeder Kisjes, Jacobje
    Broer     van Eijken, Hendrik Harms
    Zus     van Eijken, Geertje Harms
    Zus     van Eijken, Jentje Harms
    Broer     van Eijken, Hendrik Harms
    Zus     van Eijken, Hendrika Harms
         van Eijken, Lukas Harms
    Zus     van Eijken, Jacomina Harms
    Broer     van Eijken, Wicher Harms
    Broer     van Eijken, Jan Harms
    Zus     van Eijken, Jacomina Harms

Families

Gehuwd Vrouw van der Hoek, Johanna
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1839-04-10 Zwartsluis  
3
  Kind.
 1. van Eijken, Femmigje
 2. van Eijken, Hendrika Jacoba
 3. van Eijken, Harm
 4. van Eijken, Geertje
 5. van Eijken, Jacoba
 6. van Eijken, Jacoba
 7. van Eijken, Harm
 8. van Eijken, Jacoba

Media

Bijzonderheden

Lucas van Eijken, Harmzoon, 62 jaar, winkelier,
is op 17 augustus 1878 getuige bij het huwelijk
van Egbert Mulder te Zwartsluis.
Ook op 7 november 1879 is Lucas van Eijken,
Harmszoon, winkelier, oud vijfenzestig jaren,
getuige bij een huwelijk.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep schippersknecht (1839)
 
Beroep schipper (1869,1871)
 
Beroep winkelier (1877,1882)
 

Naaste verwanten

 1. van IJken, Hermen Hendriks
  1. Kisjes, Jacobje
   1. van Eijken, Hendrik Harms
   2. van Eijken, Geertje Harms
   3. van Eijken, Jentje Harms
   4. van Eijken, Hendrik Harms
   5. van Eijken, Hendrika Harms
   6. van Eijken, Lukas Harms
    1. van der Hoek, Johanna
     1. van Eijken, Femmigje
     2. van Eijken, Hendrika Jacoba
     3. van Eijken, Harm
     4. van Eijken, Geertje
     5. van Eijken, Jacoba
     6. van Eijken, Jacoba
     7. van Eijken, Harm
     8. van Eijken, Jacoba
   7. van Eijken, Jacomina Harms
   8. van Eijken, Wicher Harms
   9. van Eijken, Jan Harms
   10. van Eijken, Jacomina Harms

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Genlias
 2. http://www.wjousma.nl/genealogie/Kwartierstaat%20Visscher/kwst%20visscher-frm3.htm
 3. Huwelijksakte Lucas van Eijken en Johanna van der Hoek
 4. Doopboek Zwartsluis
 5. Overlijdensakten Zwartsluis
 6. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant