Wijngaarden, Livius 1a

Geboortenaam Wijngaarden, Livius
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden minder dan 52 jaren, 9 maanden, 12 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1746-05-29 Appelscha, Friesland, Nederland  
2
Huwelijksafkondiging 1769-05-06 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Leeuwarden, huwelijken 1769
Vermelding: Ondertrouw op 6 mei 1769
Man: Lyvius Wyngaarden
afkomstig van Leeuwarden
Vrouw: Sibbeltie Hendriks
afkomstig van Leeuwarden
Opmerking: hij is trekschipper

3
Huwelijk 1769-05-28 Leeuwarden, Friesland, Nederland Getrouwd met Sibbeltje Hendriks

Leeuwarden, huwelijken 1769
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 mei 1769
Man: Lyvius Wyngaarden
afkomstig van Leeuwarden
Vrouw: Sibbeltie Hendriks
afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : getrouwd in de Galileeër kerk

Hun kinderen waren:
Adugerus (1770), Hylkjen (1771),
Anna Catharina (1774), Hendrik (1776),
Peetrus (1778)

4
Volwassendoop 1775-05-07 Wommels, Friesland, Nederland  

Hennaarderadeel, dopen, geboortejaar 1746, doopjaar 1775
Dopeling: Livius
Geboren op 29 mei 1746 in Appelsche
Gedoopt op belijdenis op 7 mei 1775
in Wommels, Hidaard
Zoon van Adugerus Wijngaarden en
Anna Catharina Pytters

"Den 7e Maij 1675 Is alhier na Gedane Belijdenisse
des Geloofs Gedoopt een Bejaard Persoon Geboren
te Appelscha den 29 Maij 1746, wiens Vader was
Adugerus Wijngaarden en Moeder Anna Catharina
Pijtters met Name Livius Wijngaarden"

Lidmatenboek Wommels:

"Den 8 Mai 1774 sijn op Belijdenisse des Geloofs
deese Gemeente Toegedaan:

Sibbeltje Hendriks huisvrouw van Livius
Wijngaarden"

"Den 7 Maj 1775 sijn op belijdenisse des Geloofs
deese Gemeente Toegedaan:

Livius Wijngaarden
vertrokken 30 November 1776 met attestatie na Bolsward"

2 5a
Attestatie 1776 Bolsward, Friesland, Nederland  

Livius Wijngaarden en Sibbeltje Hendriks echtelieden van Wommels met attestatie november 1776

6a
Lidmaat 1781-01-25 Harlingen, Friesland, Nederland  

"Op getuigenis van elders:
Livius Wijngaarden van Bolsward, getek.
H.G. Cannegieter"

Toelichting:
Ds. Hendrik Gerrit Cannegieter was predikant te Bolsward van 1764 tot 1806.

7
2e Huwelijk 1781-07-22 Harlingen, Friesland, Nederland Getrouwd met Welmoed Kornelis Koen

Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 22-07-1781
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Livius Wyngaarden wonende te Harlingen
Bruid Welmoed Kornelis Koen wonende te Harlingen

Welmoed was gedoopt op 16 oktober 1740 te Harlingen, dochter van Cornelis Hendriks en Trijntje Gerrits.

8
Aankoop ½ huis 1784 Harlingen, Friesland, Nederland  

Livius Wijngaarden

9
Verkoop huis 1788 Harlingen, Friesland, Nederland  

Livius Wijngaarden, koopman

9
Overlijden voor 1799-03-11    

Informatie bewoners Harlingen:
Livius Wijngaarden en Welmoed Kornelis Koen, beide van Harlingen, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 jul 1781 Harlingen , en zijn ten zelfden dage getrouwd; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; Maandag den 11 mrt 1799; de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde den Burger Willem Dirks aangesteld tot mede ordinaris turfdraager, in plaatze van Livius Wijngaarden., Welke overleden is. (GAH44)

9

Ouders

Vader Wijngaarden, Adigerus
Moeder Schaffenberg, Catharina Frederik
         Wijngaarden, Livius
    Broer     Wijngaarden, Cornelis Adugeris

Bijzonderheden

Dochter Hijlkje trouwde met Daniël Vos.
Daniël Vos, kolonist, is overleden te Ommerschans (Ommen, Stad)
op 1 december 1828 op 47-jarige leeftijd.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep trekschipper
3

Naaste verwanten

 1. Wijngaarden, Adigerus
  1. Schaffenberg, Catharina Frederik
   1. Wijngaarden, Livius
   2. Wijngaarden, Cornelis Adugeris

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Overlijdensakte Stad Ommen
   • Datum: 1828-12-01
   • Pagina: Aktenr. 165
 2. Doopboek Hervormde gemeente Wommels/Hidaard
 3. Trouwregister Gerecht Leeuwarden
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
 5. Lidmatenboek Wommels
   • Datum: 1774-05-08
   • Pagina: image 28 en 29
 6. Lidmatenboek Bolsward
   • Datum: 1776-11-00
   • Pagina: image 553
 7. Lidmatenboek Harlingen
 8. Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen
 9. kleinekerkstraat.nl , wonen en werken in Harlingen in de loop der eeuwen