Symons, Broer

Geboortenaam Symons, Broer
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Belijdenis 1664-12-15 Warns, Friesland, Nederland  

Den 15 decembris 1664 sijn aangenomen:
(o.a.):
Broer Sijmens Jongesel van Warns

1
Lidmaat 1672 Warns, Friesland, Nederland  

Lidmaten tot warns aan het
Suijtendt: (o.a.)
Broer Simons

1
Overlijden voor 1687-03-16    

In 1687 trouwde Eeuw Willems opnieuw.

2

Families

Getrouwd Vrouw Willems, Eeuw
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1674-03-08 Warns, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1674
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 8 maart 1674
in Warns
Man : Broer Simons afkomstig van Warns
Vrouw : Eeuw Willems afkomstig van Laaksum

2
  Kind.
 1. Broers, Symon
 2. Broers, Bauck

Naaste verwanten

  1. Symons, Broer
   1. Willems, Eeuw
    1. Broers, Symon
    2. Broers, Bauck

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Warns en Scharl - Nederlands Hervormd
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl