ten Dam, Uilkje Pieters 1

Geboortenaam ten Dam, Uilkje Pieters
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 77 jaren, 5 maanden, 23 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1769-07-16 Koudum, Friesland, Nederland  
2
Doop 1770-02-18 Koudum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1770
Gedoopt op 18 februari 1770 in Koudum
Dopeling: Uilk, dochter
   Vader: Pijter Tjemmes
  Moeder: Antje Dooitses

3
Huwelijk 1808-05-08 Heeg, Friesland, Nederland Getrouwd met Jan Jacobs Deinum

Wymbritseradeel, huwelijken 1808
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 8 mei 1808
 Bruidegom: Jan Jakobs afkomstig van Heeg
     Bruid: Uilkjen Pieters afkomstig van Heeg

"1808 Jan Jakobs is met Uilkjen
Pieters, beide van Heeg,
naar drie voorgaande Zondaagsche
Kerkkondigingen, alhier
op den 8 Maij 1808 Getrouwd"

Jan Jacobs was gedoopt te Koudum:

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1758
Gedoopt op 25 juni 1758 in Koudum
Dopeling: Jan, zoon
   Vader: Jacob Hendriks
  Moeder: Hijlkje Jans

De ouders trouwden in 1753 te Koudum:

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1753
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 mei 1753 in Koudum
 Bruidegom: Jacob Hendrikszn afkomstig van Koudum
     Bruid: Hijlkje Jans afkomstig van Koudum

Kinderen van Jan Jakobs en Uilkjen Pieters:

1. Geboren op 8 april 1809 in Heeg
Gedoopt op 16 april 1809 in Heeg
Dopeling: Hielkjen, dochter
   Vader: Jan Jakobs
  Moeder: Uilkjen Pieters

2. Geboren op 9 maart 1811
Gedoopt op 7 april 1811 in Koudum
Dopeling: Pieter, zoon
   Vader: Jan Jakobs
  Moeder: Uilk Pieters

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1812
Aangiftedatum 26 april 1812, blad nr. 9
Overleden: Pieter Jans Deinum, op 24 april 1812,
1 jaar, man, overleden te Koudum
    Vader: Jan Jacobs Deinum
   Moeder: Uilk Pieters
getuige: Dooijtje Pieters ten Dam, als oom
Jan Jacobs Deinum verklaarde niet te kunnen schrijven.

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1826
Aangiftedatum 1 juli 1826, blad nr. 18
Overleden: Jan Jacobs Deinum, op 30 juni 1826,
66 jaar, man
Gehuwd

"Jan Jacobs Deinum, geboren te Heeg, als
Tuinman gewoonde hebbende te Koudum,
oud 66 Jaren, Echtgenoot van Uilkjen Pieters
Ten Dam, zonder bedrijf nog wonende te
Koudum, Zoon van Jacob Hendriks Deinum,
boer en van Hijlk Jans, boerin, Echtelieden,
gewoond hebbende en overlang overleden
te Heeg voornoemd"

Opm:
Geboorteplaats is waarschijnlijk niet juist.

Memorie van Successie
Kantoor Bolsward, overl. jaar 1826

Overledene  : Jan Jacobs Deinum
Overleden op: 30 juni 1826
Wonende te  : Koudum
Tekst:
man van Uilkje Pieters ten Dam;
vader van minderjarige Hylkje Jans Deinum.
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

4 5 3 6 7 8 2
Familienamen 1812-01-08 Koudum, Friesland, Nederland  

Koudum, deel 1 folio 67
Deinum, Jan Jacobs, Koudum
Kinderen:
Pieter 44 weken, Hijlkjen 2

"Jan Jacobs, wonende te Koudum, heeft
dezelve verklaard, dat hij aanneemt de naam
 van DEINUM voor famille naam, dat hij heeft
eene Zoon en eene Dogter, te weten Pieter
oud 44 maanden en Hijlkjen oud 2 Jaren beide
wonende te Koudum en vermits de Comparant
verklaarde niet te kunnen schrijven hebben wij
deze alleen getekend den 8 Januarij 1812"

9
Overlijden 1847-01-08 Koudum, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1847
Aangiftedatum 8 januari 1847, akte nr. 1
Overleden: Uilkje Pieters ten Dam, op 8 januari 1847,
77 jaar, vrouw
Weduwe

"Uilkje Pieters ten Dam, geboren en zonder
beroep gewoond hebbende te Koudum, oud
77 Jaren, Weduwe van Jan jacobs Deinum, dochter
van Pieter Tjemmes en Antje Dooitzes in tijden
Echtelieden, Arbeiders, gewoond hebbende en
overleden te Koudum"

Memories van Successie
Kantoor Bolsward, overl. jaar 1847

Overledene  : Uilkje Pieters ten Dam
Overleden op: 8 januari 1847
Wonende te  : Koudum
Tekst:
77 jaar (geboren 16/7/1769 alhier);
weduwe van Jan Jacobs Deinum; moeder van
Hielkje Jans Deinum
(vrouw van Jan Wiebrens Jaarsma, werkman).

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

2

Ouders

Vader Tjemmes, Pieter
Moeder Dooitses, Antje
         ten Dam, Uilkje Pieters
    Broer     ten Dam, Tjemme Pieters
    Zus     ten Dam, Fokeltje Pieters
    Broer     ten Dam, Dooitje Pieters

Bijzonderheden

Dochter Hylkje trouwde in 1830 met Jan Wybrens Jaarsma:

Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd, 1830
Bruidegom: Jan Wybrens Jaarsma, oud 22 jaar, geboren te Koudum
Vader: Wybren Jans Jaarsma
Moeder: Froukje Eeuwes Feenstra
Bruid: Hylkje Jans Deinum, oud 21 jaar, geboren te Heeg, gemeente
Wymbritseradeel
Vader: Jan Jacobs Deinum, overleden
Moeder: Uilkje Pieters ten Dam, zonder beroep, woonachtig te Koudum
Datum: 16 mei 1830, akte nr. 11

Moeder Uilkje Pieters ten Dam ondertekende met de naam
"Uilk Petters ten Dam", bruid kon niet schrijven.

Naaste verwanten

 1. Tjemmes, Pieter
  1. Dooitses, Antje
   1. ten Dam, Uilkje Pieters
   2. ten Dam, Tjemme Pieters
   3. ten Dam, Dooitje Pieters
   4. ten Dam, Fokeltje Pieters

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd
 2. Memories van Successie Friesland
 3. Doopboek Hervormde gemeente Koudum
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Heeg
 5. Kerkdocumenten van Heeg
 6. Doopboek Hervormde gemeente Heeg
 7. Trouwregister Hervormde gemeente Koudum
 8. Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd
 9. Familienamen 1811