de Roos, Hendrik Jurjens 1 2

Geboortenaam de Roos, Hendrik Jurjens
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1722-12-25    
 
Doop 1722-12-25 Heeg, Friesland, Nederland  

"Den 25 Decembris 1722 Jurjen Clases de Roos, een kint laten dopen genaamt Hendrik"

3
Belijdenis 1750-08-02 Heeg, Friesland, Nederland  
4
1e Huwelijk 1751-06-20 Heeg, Friesland, Nederland Getrouwd met Janke Klases

Ondertrouwregister Hervormde gemeente Sneek
Bron: DTB Trouwen
Datum: 08-05-1751
Soort akte: ondertrouw
Bruidegom Hendrik Juriens wonende te Heeg
Bruid Jancke Clases wonende te Sneek

"Hendrik Juriens tot Heegh
Jancke Clases tot Sneek"

Trouwregister Hervormde gemeente Heeg
Bron: DTB Trouwen
Datum: 20-06-1751
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Hendrik Jurjens wonende te Heeg
Bruid Janke Klazes wonende te Sneek

"Hendrik Jurjens van Heegh en Janke Klases van Sneek, nadat haar huwelijke gebooden op drie diverse sondagen over onse kerke geproclameert zijn, zijn daar op den 20 Junij 1751 in den Huwelijken Staat bevestight"

Janke Klases is op 11 februari 1753 te Heeg "op belijdenisse" gedoopt.

Kinderen, gedoopt te Heeg:

1. Jurjen, 11 juni 1752
"Den 11 Junij 1752 heeft Hendrik Jurjens sijn kind laten doopen en is genaamt Jurjen"

2. Jurjen, 1 juli 1753
"Den 1 Julij 1753 heeft Hendrik Jurjens sijn kind laten doopen en is genaamt Jurjen"

3. Klaas, 19 september 1756
"Den 19 september 1756 heeft Hendrik Jurjens sijn kind laten doopen en is genaamt Klaas"

5 6 4 3
2e Huwelijk 1762-06-20 Heeg, Friesland, Nederland Getrouwd met Grietie Douwes

Ondertrouwregister Hervormde gemeente Sneek
Bron: DTB Trouwen
Datum: 05-06-1762
Soort akte: ondertrouw
Bruidegom Hendrik Jurien wonende te Heeg
Bruid Grytie Douwis wonende te Sneek

"Op huiden den 5 Junij 1762 voor den preses Broeder D. Coops aangegeven soo volgt: Hendrik Juriens tot Heeg ende Grijtie Douwes tot Sneek"

Trouwregister Hervormde gemeente Heeg
Bron: DTB Trouwen
Datum: 20-06-1762
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Hendrik Jurjens wonende te Heeg
Bruid Grietie Douwes wonende te Sneek

"Hendrik Jurjens van Heegh en Grietie Douwes van Sneek, na dat haar Houwelijke Gebooden op drie diverse sondagen over onse kerke geproclameert zijn, zijn daar op den 20 Junij 1762 in den Houwelijken Staat bevestight"

Kinderen, gedoopt te Heeg:

1. Auckjen, 23 juni 1765
"Den 23 Junij 1765 heeft Hendrick Jurjens sijn kint laten dopen en is genaamt Auckjen"

2. Douwe, 2 november 1766
"Den 2 november 1766 heeft Hendrick Jurjens sijn kint laten dopen en is genaamt Douwe"

3. Aucke, 14 mei 1769
"Den 14 mei 1769 heeft Hendrick Jurjens sijn kint laten dopen en is genaamt Aucke"

4. Jurjen, 29 maart 1772
"Hendrick Jurjens de Roos als vader en Grietje Douwes de moeder versoeken haar kind gedoopt te hebben met name Jurjen,
geboren 24 maart 1772
gedoopt den 29 maart 1772
De vader selfs is getuige"

6 5 3

Ouders

Vader de Roos, Jurjen Clases
Moeder Croese, Antinette Hendriks
         de Roos, Hendrik Jurjens
    Broer     de Roos, Wopke Jurjens

Bijzonderheden

Zoon Klaas Hendriks de Roos is op 22 april 1812 te St. Jacobi Parochie overleden:

Overlijdensregister 1812 St. Jacobiparochie 005
Bron: BS Overlijden
Soort registratie: Overlijdensakte
Datum: 23-04-1812

Gedeelte akte:

"Klaas Hendriks de Roos, oud 57 jaar, geboren te Heeg,
schuijte boer, gewoond hebbende te St. Jacobi Parochie,
gehuwd, zoon van Hendrik Jurjens en Janke Klazes, bijde
overleden; de in leven zijnde vrouw genaamt Baukje Gerbens"

Zoon Douwe Hendriks de Roos is overleden te Lemmer op
3 oktober 1811, 40 jaar oud, getrouwd 2 kinderen.

Naaste verwanten

 1. de Roos, Jurjen Clases
  1. Croese, Antinette Hendriks
   1. de Roos, Hendrik Jurjens
   2. de Roos, Wopke Jurjens

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Overlijden Lemmer 1806-1812
 2. Overlijdensakte St. Jacobiparochi
 3. Doopboek Hervormde gemeente Heeg
 4. Lidmatenboek Heeg
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Sneek
 6. Trouwregister Hervormde gemeente Heeg