van Vlissingen, Paulus 1

Geboortenaam van Vlissingen, Paulus
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 74 jaren, 3 maanden, 24 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1687-08-17    
 
Doop 1687-08-17 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Paulus, Soon van Cornelis van Vlissingen ende
Annichjen Paulus, Domkerk

1
1e Huwelijk 1710-11-04 Utrecht, Utrecht, Nederland Getrouwd met Johanna Muijser

"Den 19 Octobr. 1710
Paulus van Vlissingen j.m.
Johanna Muijser j.d.
get: Cornelis van Vlissingen bruijdegoms
vader
Lijsbeth Muijser bruijds moeij
Den 4 Nov. 1710 in de Cat. kerk
getrout"

moeij - tante

Johanna Muijser was gedoopt op
12 december 1686 in de Lutherse Kerk
te Utrecht:

"1686 den 12 Xbr op den 3den Sondagh
van Advent, soo heeft D(ominus) Baars
Een kint gedoopt
't Kindts name is Johanna
's Vaders name is Esaias Muijser
d'Moeders name is Elizabeth Juriaan van
Onna ofte Muijser
der Getuijgen name is Elsje Juriaans van
Onna ofte De Wilt"

Haar ouders, Esaias Muijsert en Elisabet
Jurriaan van Onna waren getrouwd op
11 november 1679 te Utrecht.

Johanna Muijser is te Utrecht overleden op
19 november 1727, kort na de geboorte van
haar dochtertje Elisabeth:

"Johanna Muijsert, huijsvrouw van Paulus
van Vlissingen, laet nae haer man en
onmundige kinderen aen d'Springwegh
ontrent d'Brandsteegh 8 dragers, Buerkerck"

2 3 4
Huwelijksvoorwaarden 1728-11-19 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Notariële akte Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 130
Datum: 19-11-1728
Notaris: G. BREDIE
Personen:
Bruidegom: Paulus van Vlissingen
Echtgenoot: wedr. Johanna Muysert
Bruid: Cornelia Rosie
Echtgenoot: wed. Johannis Vlyster

5
2e Huwelijk 1728-12-15 Utrecht, Utrecht, Nederland Getrouwd met Cornelia de Rosi

"Den 28 Novembr. 1728
Paulus van Vlissingen weduwenaar
van Johanna Muijsert in den Springweg
met
Cornelia de Rosi weduwe van Johannes
Vleischen op 't Steenwegh
Ambo singuris
In den Dom den 15 Xbr 1728 getrouwt
door J.F. v. Daverveldt"

Jacob Ferdinand Daverveld was predikant
te Utrecht van 27 september 1722 tot aan
zijn overlijden op 15 september 1759.

Cornelia de Rosie was op 6 april 1717 te
Utrecht getrouwd met Johannes Vleijssen:

"21 Martii 1717
Johannes Vleijssen j.m. buiten de Wittevrouwen
Cornelia Rosier j.d. in de Ballemakerstraat
getuigen: patres utriusque
Den Bruijdegom Roomsch is de Re-
solutie voorgelesen en heeft hij het
ook geaccepteert
Den 6 April 1717 In de Cath. kerck getroudt"

2 6
Testament 1760-04-01 Utrecht, Utrecht, Nederland  
5
Overlijden 1761-12-11 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Paulus van Vlissingen op de Oudegragt bij de
Lange Smeesteeg, laat na geen vrouw maar
mondige kinderen, en onmondige kintskinderen,
begraven met 8 dragers, f 2 - . - . "

4

Ouders

Vader van Vlissingen, Cornelis Jacobsen
Moeder van den Berg, Annegie
    Zus     van Vlissingen, Johanna
    Zus     van Vlissingen, Maria
    Zus     van Vlissingen, Catharina
         van Vlissingen, Paulus
    Broer     van Vlissingen, Jacobus

Bijzonderheden

Kinderen van Paulus van Vlissingen en Johanna Muijsard, Echte Lieden,
gedoopt te Utrecht;

1. Cornelis, 4 december 1711, op de Lange Nieuwstraat,
Domkerk

2. Annetje, 2 november 1714, in de Lange Smeesteeg,
Domkerk

3. Cornelis, 13 oktober 1717, in de Massegast,
Domkerk

4. Elisabeth, 13 juli 1720, op de Springwegh,
Domkerk

5. Jan, 2 augustus 1722, in de Massegast
Geertekerk

6. Jakoba, 5 juni 1725, op de Springweg,
ouders ledematen, Catharijnekerk

7. Elisabeth, 2 november 1727, ouders
lidmaten in Springweg, Domkerk

Notariële akten Utrecht:

Cornelis de Rosie, de 2e echtgenote van Paulus van Vlissingen
verkocht in 1728 huis en tapstede den Vergulden Uyl:

Notariële akte Akkoord - over door eerste party te ontvangen vergoeding
voor afstand van verdere huur van huis en tapstede den Vergulden Uyl,
gekocht door tweede party
Aktenummer: 39
Datum: 17-06-1728
Notaris: A. H. VAN MUNSTER
Personen:
Eerste Partij: Cornelia de Rosie
Echtgenoot: wed. Johannes Vleyster
Woonplaats: Utrecht, Molensteegje, den Vergulden Uyl
Assistent: Nicolaes t Lam, zwager
Beroep: meester hoedemaker
Woonplaats: Utrecht
Tweede Partij: Willem Ras
Verwijzingen:
koop en verkoop d.d. 16-6-1728 voor notaris A.H. van Munster
Bijzonderheden:
tevens koop en verkoop van roerende goederen

Toelichting:
Hoedenmaker Nicolaes 't Lam was getrouwd met Jacoba de Rosie, zuster
van Cornelia de Rosie. Op 22 mei 1741 trouwde Cornelis, zoon van Paulus
van Vlissingen, met Geertruij 't Lam, dochter van Nicolaes 't Lam en
Jacoba de Rosie, te Utrecht.

Notariële akte Koop en verkoop
Datering: 05-03-1754
Aktenummer: 17
Notaris: G. J. VAN SPALL
Personen:
Verkoper: Mattheus van Es
Koper: Paulus van Vlissinge
Beroep: meester metselaar
Woonplaats: Utrecht
Onroerend goed:
huysinge c.a., kelder en kluys; oz Oudegragt tusschen de Smeebrug en
Regulierbrug of Weesbrug
Belendingen: ow: NN Schouten zw: NN de Visser
Gerecht: Utrecht

Op 1 april 1760 liet Paulus van Vlissingen zijn testament opmaken:

Notariële akte Testament
Aktenummer: 100
Datum: 01-04-1760
Notaris: W. J. VAN OVERMEER
Personen:
Testateur: Paulus van Vlissingen
Woonplaats: Utrecht
Erfgenaam: Cornelis van Vlissingen, zoon
Woonplaats: Utrecht, Oudegracht hoek Smeesteegh, brouwerye den Rooster
Erfgenaam: Jan van Vlissingen, zoon
Erfgenaam: Johanna van Vlissingen, dochter
Echtgenoot: gehuwd met Willem Haring
Erfgenaam: Cornelia van Vlissingen, dochter
Echtgenoot: gehuwd met Dirk van Loenen
Kinderen + Jacoba van Vlissingen, dochter, en Jacobus Koppen:
Erfgenaam: Cornelia Koppen
Erfgenaam: Paulus Koppen
Bijzonderheden:
met benoeming van Cornelis van Vlissingen, zoon, tot
executeur en voogd
met als prelegaat voor Cornelis van Vlissingen de keuze van
een huis, staande in Utrecht aan de Oudegracht op de
hoek van de Smeesteeg

Uit de volgende akte blijkt, dat Paulus van Vlissingen 6 huizen in zijn bezit had,
die werden verdeeld over zijn 5 kinderen.

Notariële akte Scheiding - van de nalatenschap van Paulus van Vlissingen
Aktenummer: 93
Datum: 22-08-1762
Notaris: W. J. VAN OVERMEER
Personen:
Erven Paulus van Vlissingen:
Eerste Partij: Cornelis van Vlissingen, zoon
Eerste Partij: Jan van Vlissingen, zoon
Woonplaats: Utrecht, oz Oudegraft tusschen de Smeebrugge en de Weesbrugge
Eerste Partij: Willem Haaring
Echtgenoot: x Johanna van Vlissingen, dochter
Woonplaats: Utrecht, oz Oudegraft by de Jacobybrug
Eerste Partij: Dirk van Loenen
Echtgenoot: x Cornelia van Vlissingen, dochter
Minderjarige kinderen van + Jacoba van Vlissingen by Jacobus Koppen:
Eerste Partij: Cornelia Koppen, kleindochter
Eerste Partij: Paulus Koppen, kleinzoon
Voogd: Benjamin Muystert
Verwijzingen:
appointement d.d. 29-4-1761 voor het gerecht van Utrecht testament d.d. 1-4-1760 voor notaris Wyer Jan van Overmeer goedkeuring d.d. 19-5-1762 voor notaris Wyer Jan van Overmeer
Onroerend goed:

huysinge, erve en grond met 2 wooningen daarachter - naar Cornelis van Vlissingen -; wz Oudegraft, hoek Smeesteegh
Gerecht: Utrecht
Naam object: de brouwerye den Rooster

huysinge, erve en grond met kelder en kluys; wz Oudegraft by de Smeebrugh
Belendingen: naast: bovenstaand huis
Gerecht: Utrecht
Naam object: de Drie Ringen

huysinge, erve en grond met kelder en kluys; wz Oudegragt tusschen de Smeebrug en de Geertebru
Gerecht: Utrecht

huysinge, erve en grond met kelder en kluys - naar Jan van Vlissingen -; oz Oudegraft tusschen de Smeebrugge en de Weesbrugge
Gerecht: Utrecht

huysinge, erve en grond; oz Springweg
Belendingen: naast: het Swaanshals
Gerecht: Utrecht
Naam object: de Vyff Sterren

huysinge, erve en grond met kelder en kluys - naar Willem Haring -; oz Oudegraft by de Jacobybrug
Gerecht: Utrecht

Bijzonderheden:
Dirk van Loenen is uitlandig

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep mr. metselaar (1754)
 

Naaste verwanten

 1. van Vlissingen, Cornelis Jacobsen
  1. van den Berg, Annegie
   1. van Vlissingen, Johanna
   2. van Vlissingen, Maria
   3. van Vlissingen, Catharina
   4. van Vlissingen, Paulus
   5. van Vlissingen, Jacobus

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Utrecht (gereformeerd)
 2. Trouwboek Utrecht (gereformeerd)
 3. Doopboek Utrecht Evangelisch Luthers
 4. Begraven/overlijden Utrecht voor 1811
 5. Notariële akten Utrecht
 6. Dominees.nl - Utrecht