Segeren, Maeijken

Geboortenaam Segeren, Maeijken
Geslacht vrouwelijk

Families

Getrouwd Man Jans, Wouter
  Bijz.

Rechterlijk Archief Waspik, nr. 42
Fol. 87v
Datum: 15 december 1660

Scheijdinghe ende erffdeelinghe tusschen de kijnderen ende erffgenamen van Wouter Janss, schouteth, ende Maeijken Segeren sijne huijsvrouwe zaliger met namen Jan Wouterss, Seger Wouterss ende Thomas Wouterss naekijnderen van heelen bedde, Peeter Wouterss, Anthonis Wouterss, Hendrick Franss als man ende voocht van Gherken Wouters ende Lijsken Wouterss voorkijnderen vande voornoemden schouteth verweckt bij Janneken Jans Meulders, Jan Ghijsbertss ende Huijbert Ghijsbertss beijde voorkijnderen van Meijken Segers verweckt bij Ghijsbert Ghertsen. Alhier voor recht aengebrocht desen xiiije desember 1660.

 

  Kind.
  1. Zeijlmans, Johan Wouters

Naaste verwanten

    1. Segeren, Maeijken
      1. Jans, Wouter
        1. Zeijlmans, Johan Wouters