van Delft, Cornelia Dircks 1 2

Geboortenaam van Delft, Cornelia Dircks
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1617-01-17    
 
Doop 1617-01-17 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Neltje, dochter van Dirck Aerjansz en Lijsbet van Steenwinckel
Nieuwe Kerk
getuige: Claes Aerjansz

 

2
Ondertrouw 1637-04-16 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Getrouwd met Jacob Janss Koeckebacker

inschrijvingsdatum: 16-04-1637
naam bruidegom: Koekebacker, Jacob Jansen
naam bruid: [van] Delft, Cornelia

"Jacob Janss Koekebacker van Enchuijsen out 24 Jaer,
geasst met Jan Jacobss coekebacker sijn vaeder
woonende aen de brouwersluijs ende
Cornelia van Delfft van A. out 20 Jaer geasst met
Dirck van Delft haer vaeder wonende op de
Leligracht
(handtekening)
Jacob Jansen
Cornelia van Delft"

Jacob Janss Koeckebacker was gedoopt op 18 december 1612 te Enkhuizen, zoon van Jan Jacobsz en Pietertijen Jacobs, getuige Marij Jansen.

Vader Jan Jacobsz trouwde in 1623 te Amsterdam als weduwnaar van Pietertijen Jacobs:

inschrijvingsdatum: 14-12-1623
naam bruidegom: Jacobss, Jan
naam bruidegom: Koekebacker, Jan Jacob
naam eerdere vrouw: Jacobs, Pietertje
naam bruid: Heijndrix, Trijntje
naam eerdere man: Bont, Baerent Simonss

Jan Jacobs Koekebacker is op 21 januari 1641
in de Oude Kerk te Amsterdam begraven:
"Jan Jachopsen Koeckebacker komt van de
Brouwersgracht vandaen ƒ 8 ---"

Marij Jansen was de grootmoeder van
Jacob Janss Koeckebacker. Zij trouwde in
1586 te Amsterdam:

inschrijvingsdatum: 31-05-1586
naam bruidegom: Jacobsz, Jacob
naam bruidegom: Coeckebacker, Jacob Jacobsz
naam bruid: Jans, Marie

Jacob Janss Koeckebacker is in 1680 te Amsterdam overleden:

ingeschrevene: Koeckebacker, Jacob
datum begrafenis: 05-09-1680
begraafplaats: Zuider Kerk

"Jacob Koeckebacker op de Groene burghwal
eijgen graft letter H. no. 43, 8 gulden"

 

3 4
Koper 1652-12-16 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

datum overdracht: 16-12-1652
verkoper: Poort, Simon Claesz
koper: Coeckebacker, Jacob
straatnaam: Groenburgwal
straatnaam in bron: Groenburgwal
omschrijving: Huis en erf

 

5
Overlijden voor 1669-08-12    
 
Begrafenis 1669-08-12 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Ingeschrevene: [van] Delft, Cornelia
datum begrafenis: 12-08-1669
begraafplaats: Zuider Kerk
- op de Groene burghwal
- Eijgen graft
- 8 gulden

 

6

Ouders

Vader van Delft, Dirk Adriaens
Moeder van Steenwinckel, Lijsbeth
         van Delft, Cornelia Dircks
    Broer     van Delft, Willem Dircks
    Broer     van Delft, Dirck Dircks
    Broer     van Delft, Daniel Dircks
    Broer     van Delft, Abraham Dircks

Bijzonderheden

Kinderen, gedoopt te Amsterdam:

1. Jacob
doopdatum: 21-01-1638
kerk: Oude Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Jansz Koekebacker, Jacob
moeder: Koeckebackers, Cornelia
getuigen: Pieter Janss Koeckebacker,
Elijsabet van Steenwinckel bracht Jacob -

2. Marij
doopdatum: 03-04-1639
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Coeckebacker, Jacob J.
moeder: Coeckebakers, Cornelia
getuige: Dirck A. van Delft

3. Jan
doopdatum:24-01-1641
kerk: Oude Kerk
godsdienst:Hervormd
vader: Jansz Koekebacker, Jacob
moeder: [van] Delff, Cornelia
getuigen: Sieuwert Janss Koekebacker,
Martijn de Wilde, Aefje Jans Koekebacker

Toelichting:
Martijn de Wilde was getrouwd met Neeltje Claes van Delft

4.Pietertje
doopdatum: 26 oktober 1642
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Jansz Koecbacker, Jacob
moeder: Koecbackers, Cornelia
Getuige: Dirck Aerjanss van Delft

5. Anneke
doopdatum: 03-01-1644
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Jansz Koeckebacker, Jacob
moeder: Koeckebackers, Cornelia
getuige: Dirck van Delft de Jonge

6. Elisabet
doopdatum: 23-09-1646
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Jansz Koeckebacker, Jacob
moeder: Koeckebacker, Cornelia
getuige: Ester Velaers
(vrouw van Guilliam van Steenwinckel)

7. Cornelia
doopdatum: 02-08-1648
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Koeckebacker, Jacob J.
moeder: Koeckebackers, Cornelia
getuige: Trijntje H. Koekebackers
(stiefmoeder van Jacob Koeckebacker)

8. Aefje
doopdatum: 10-04-1650
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Koeckebacker, Jacob
moeder: Dirx, Cornelisje
getuige: Aefje J. Koeckebacker
(zuster van Jacob)

9. Dirck
doopdatum: 07-07-1652
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Jansz Koeckebacker, Jacob
moeder: Koecbacker, Cornelia
getuige: Cornelia van Delft
Opm: Cornelia van Delft, dochter van
Claas Adriaensz van Delft, nicht van
Cornelia Dircks van Delft (Koeckebacker)

10. Cornelija
doopdatum: 11-11-1654
kerk: Zuiderkerk
godsdienst: Hervormd
vader: Koeckebacker, Jacob
moeder: [van] Delft, Neeltjen
getuige: Hester de Velaer (gehuwd met Guilliam van Steenwinckel)

Ondertrouw dochter Petronella Koeckebacker in 1677 met Adrianus de Bucq
te Amsterdam:

inschrijvingsdatum: 24-09-1677
naam bruidegom: [de] Bucq, Adrianus
naam bruidegom: [de] Buk, Adrianus
naam eerdere vrouw: Crooswijk, Sofia
naam bruid: Koeckebackers, Petronella
naam bruid: Koekebacker, Petronella

"Do. Adrianus de Buck van Rotterdam Predikant tot Cappel op de IJssel
weduwnaer Zofia Crooswijk ende
Petronella Koekebacker van A. out 34 Jaar woont op de Groeneburghwal
geassisteert met Jacob Koeckebacker haar vader
(handtekening)
Adrianus de Bucq
Petronella Koeckebackers"

Adrianus de Bucq was in 1659 met Sofia Crooswijk in ondertrouw gegaan
te Rotterdam:
Bruidegom Adrianus de Bucq , jongeman , wonend: Pernisse , Predikant
Bruid Sophia Crooswijck , jongedochter , van Rotterdam , wonend: Hoogstraat
Plaats Rotterdam
Datum ondertrouw 06-04-1659
Opmerkingen Bruidegom: Predikant te Pernisse.
Bron DTB Rotterdam Trouw gereformeerd

Petronella Koeckebacker is in 1698 overleden:

Overledene Pietronella Koeckebacker
Huisvrouw van Adrianus de Bucq
Plaats Delfshaven
Datum begraven 26-11-1698
Opmerkingen Adrianus de Bucq: dominee
Bron DTB Delfshaven Begraven gaarder

 

Naaste verwanten

 1. van Delft, Dirk Adriaens
  1. van Steenwinckel, Lijsbeth
   1. van Delft, Cornelia Dircks
   2. van Delft, Willem Dircks
   3. van Delft, Abraham Dircks
   4. van Delft, Dirck Dircks
   5. van Delft, Daniel Dircks

Voorouders

Bronverwijzing

 1. DTB Rotterdam
 2. Doopboeken Amsterdam
 3. Ondertrouwregisters Amsterdam
 4. Doopboek Enkhuizen
 5. Transportakten voor 1811, Amsterdam
 6. Begraafregisters tot 1811 Amsterdam