Tjemmes, Jouck

Geboortenaam Tjemmes, Jouck
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1652-10-24    
 
Doop 1652-10-24 Koudum, Friesland, Nederland  

Gedoopt op 24 oktober 1652 in Koudum
Dopeling: Jouk, dochter
   Vader: Tiemme Jolmers
  Moeder: Fok Peeters

1
Belijdenis 1677-05-13 Koudum, Friesland, Nederland  

Den 13 Maij 1677
Nachtmael Gehouden Voor
de 82 Mael,
doen Aengecomen nae Voorgaende
Belijdenisse des Geloofs:
(o.a.)
Jouck Tiemmes J.D.

2
Huwelijk 1689-01-13 Koudum, Friesland, Nederland Getrouwd met Eppe Harmens

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1689
Vermelding: Bevestiging huwelijk op
13 januari 1689 in Koudum
 Bruidegom: Eppe Harmens
     Bruid: Jouck Tjemmes

Eppe Harmens was de zoon van
Harmen Lieuwes en Botke Doedes:

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1662
Gedoopt op 16 maart 1662 in Koudum
Dopeling: Epe, zoon
   Vader: Harmen Lieuwes
  Moeder: Botke Doedes

Zijn ouders waren getrouwd in 1662:

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1661
Vermelding: Bevestiging huwelijk op
25 januari 1661 in Koudum
 Bruidegom: Harmen Lieuwes
     Bruid: Botke Doedes

Kind van Eppe harmens en Jouck Tjemmes:

Gedoopt op 18 januari 1691 in Koudum
Dopeling: Tjemme, zoon
   Vader: IJpe Harmens
  Moeder: Jouck Tjemmes

3 1
Ledematen 1695-05-19 Koudum, Friesland, Nederland  

Langs de Wal na het Ooste:
(o.a.)
Ipe Harmens en Jouk Tjemmes

2
Stemkohieren 1698 Koudum, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1698 Koudum (Hemelumer Oldeferd en Noordwolde)

Stem nr. 79, een huis, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Bijzitter Alexander Sanders, eigenaar
Epe Harmens, gebruiker

4

Ouders

Vader Jelmers, Tjemme
Moeder Pijters, Fock
    Broer     Tjemmes, Jolmer
    Zus     Tjemmes, An
         Tjemmes, Jouck
    Broer     Tjemmes, Pieter

Naaste verwanten

 1. Jelmers, Tjemme
  1. Pijters, Fock
   1. Tjemmes, An
   2. Tjemmes, Jouck
   3. Tjemmes, Jolmer
   4. Tjemmes, Pieter

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Koudum
 2. Lidmatenboek Koudum
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Koudum
 4. Stemkohieren Friesland