Kornelis, Broork

Geboortenaam Kornelis, Broork
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Belijdenis 1673-02-20 Warns, Friesland, Nederland  

Broorck Cornelis, j.d.

1
Stemkohieren 1698 Warns, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1698 Warns (Hemelumer Oldeferd en Noordwolde)
Stem nr. 6, een huissteed, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Broork Cornelis, uit naam van haar
     twee kinderen bij Jan Tietes, eigenaar en gebruiker

Stemkohier 1698 Warns (Hemelumer Oldeferd en Noordwolde)
Stem nr. 7, een huissteed, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Prof. Joannes van der Wayen, eigenaar
Broorck Cornelis, gebruiker

2

Families

Getrouwd Man Tietes, Jan
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1684-03-02 Warns, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1684
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 maart 1684 in Warns
Man : Jan Tietes afkomstig van Warns
Vrouw : Broork Kornelis afkomstig van Warns

3
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Warns en Scharl:

1. Tiete, 4 januari 1685

2. Suierd, 7 november 1686

3. Auck, 11 augustus 1689

  Kind.
 1. Jans, Tiete

Naaste verwanten

  1. Kornelis, Broork
   1. Tietes, Jan
    1. Jans, Tiete

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Warns en Scharl - Nederlands Hervormd
 2. Stemkohieren Friesland
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl