Uilersma, Gerbrant Dirks 1 2 3

Geboortenaam Uilersma, Gerbrant Dirks
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1708-02-26    
 
Doop 1708-02-26 Noordhorn, Groningen, Nederland  

Dirk Gerbrants Soontjen genaamt Gerbrant

4
Huwelijk na 1736-12-02   Getrouwd met Abeltien Meertens

Garremt Derks
en Abeltien Meertens
beijde van Oldehove

5
Overlijden voor 1764    
6

Ouders

Vader Gerbrants, Dirk
Moeder Jans, Trijnje
    Broer     Uilersma, Roelf Derks
         Uilersma, Gerbrant Dirks

Bijzonderheden

Kinderen, gedoopt te Oldehove:

1. Trijnje, 3 februari 1737,
"Dochtertien van Garremt Derks Ulersema en Abeltien Meertens ,
maer het Kindt als het gedoopt is was oldt 2 Jaer: 8 maenden -
gedoopt door Metellerkamp Pastoor tot Niehove
(handtekening)
H. Wittingh, Schoolmr."

Toelichting:
Nicolaus Netelercamp, geboren rond 1698,
overl. 5 Nov. 1777 in den ouderdom van 79 jaar,
na eene 50 jaarige bediening
in de gemeenten van Feerwerd en Niehove.
H.Wittingh - Harmannus Wittingh, schoolmeester

2. Derk, 23 februari 1738, zoon van Garmt Ulersema en
Abeltie Meertens

3. Cornelis, 18 juni 1740, zoon van Garmt Derks en
Abeltie Meertens

4. Aeltie, 5 augustus 1742, dochter van Garmt Ulersema
en Abeltie Meertens

5. Aeltie, 12 december 1745, dochter van Garmt Derks en
Ebeltie Meertens

Opregte nieuwe Groninger courant, 22 mei 1744:

"De E. Gerbrant Derks en zyn Huysvrouw tot Oldehove zyn gesint
haar binnen Huys, en middel Huys alles met opgetrokken muiren
van het Olde Clooster stien, met holdt en pannen op een afbreuk
te Verkopen. Deze Verkopinge zal geschieden op den 2 Junij 1744
ten Huize van Hindrik Noorthoff tot Oldehove, agtermiddags precys
om 2 uir alwaar de Conditien drie dagen te voren te zien zyn."

Opregte Groninger courant, 25 juli 1755:

"Op aanstaande Vrijdag den 1 Augustij 1755, gedenken de E.
Garbrant Derks Uillersma en Freerik Jans in q'té, op Boelgoeds
Conditien te laaten Verkopen, een groote qualtiteyt Kistendams Houd,
by de Saaxummer Zijl, bestaande in Greynen Balken à 36 en 38 voeten lang
en Greynen Posten van 4 en 5 duymen dik, 24 à 30 Voeten lang.

Kistdam - dam, bestaande uit twee houten wanden met daartussen 'grond'.

Naaste verwanten

 1. Gerbrants, Dirk
  1. Jans, Trijnje
   1. Uilersma, Roelf Derks
   2. Uilersma, Gerbrant Dirks

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Oldehove
 2. Ledematen Niehove
 3. te Groningen by JACOBUS SIPKES gedrukt en uytgegeven: Opregte Groninger courant
 4. Doopboek Noordhorn
 5. Trouwboek Oldehove
 6. Uilersma te Oldehove - P.J.C. Elema