Berents, Jacob 1

Geboortenaam Berents, Jacob
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1701-05-29 Noordhorn, Groningen, Nederland Getrouwd met Dieuwke Freeriks

Jacob Beerents en
Dieuwke Freeriks J.dochter
beijde van Noorthorm
den 8 , 15 en 22 Maij
gecopuleert den 29 Maij 1701

Dieuwke Freeriks was waarschijnlijk een dochter
van Frerick Jans Seekema en Trijntie Peters, die op
28 april 1678 te Noordhorn waren getrouwd:

"Frerick Jans Seekema en Trijntie Peters, weduwe
van Siger Willems"

Dieuwertje Freeriks deed op 12 maart 1699 belijdenis
te Noordhorn.

Kinderen van Jacob Berents en Dieuwke Freeriks,
gedoopt te Noordhorn:

1. Beerent, 31 juli 1701
obiit - overleden

2. Beerent, 5 november 1702

3. Trijnje, 3 februari 1704

4. Frerik, 8 februari 1705

5. Trijnje, 2 mei 1706

6. Stijnje, 31 juli 1707,
obiit

7. Wiktjen, 25 mei 1710
obiit

8. Frerik, 20 september 1711

9. Willem, 5 maart 1713

10. Hindrik, 2 september 1714

11. Pieter, 11 maart 1719

2 3 1
Belijdenis 1701-03-13 Noordhorn, Groningen, Nederland  

Jacob Berents

1

Ouders

Vader Jacobs, Berent
Moeder Hindrix, Fennetie
         Berents, Jacob
    Broer     Berents, Albert

Bijzonderheden

Lidmatenboek Noordhorn,

Na 4 september 1701:

Art. 1. Jacob Beerents en Diuwerke Freeriks tegenswoordig Echteluijden
sijn om prematuire vleeschelijke conversatie voor dese mael van het H: Nagtmaal
gesuspendeert.

Na 12 maart 1702:

Art. 1. in de visitatie was alles in bijsondere ruste. Edog naderhandt Jacob Berents
sig in dronkenschap en vegterije verlopen hebbende is daer over van de E. Pastoor
uijt name van de kerkenraat aangesproken en sijne sonden hem voor ogen gestelt
welke hij betuijgde dat hem van herten leedt waren waer op hij in presentie van de
Pastoor voorn: met sijn partije versoent sijnde onder belofte van sig in het toekomende
voor sulke ergernissen te wagten nog tot het H: Avondmaal is toegelaten.

1 maart 1705:

Art: 1. Den 1 Maert des Heren H: Avondmaal in dese gemeijnte gehouden
Art: 2. In visitatione hebben wij Egberts Alderts die wederom om vechtereije
van ‘t H. Eed: gerigte was in breuk geslagen geraden van des Heren tafel sig voor dese
male te onthouden.
Art: 3. Jacob Berents is afgebleven om deselve reden.

6 juni 1706:

Art: 2 in de huisbesoekinge of ondersoek der leden is in de gemeinte geen swarigheit
en onder de leden des kerkenraats niet berispelijks voorgekomen. Edog na de visitatie
op besluit des kerkenraats Jacob Baerents over sijne sware en geduirige dronkenschap
aengesproken die sich ook daarom dese maal van het H: Nagtmaal heeft onthouden.

Naaste verwanten

 1. Jacobs, Berent
  1. Hindrix, Fennetie
   1. Berents, Jacob
   2. Berents, Albert

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Ledematen Noordhorn
 2. Trouwboek Noordhorn
 3. Doopboek Noordhorn