Hoytema, Hoyte Tietes 1

Geboortenaam Hoytema, Hoyte Tietes
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1581    
2
Huwelijk     Getrouwd met Doed Sjouckes Broersma

Hij woonde te Heeg met Doed Sjouckes Broersma.

Kinderen:

1. Tiete van Hoytema

2. Doudtje van Hoytema,
trouwde met Marten Watses Aggama, kerkvoogd
te Heeg:

Doniawerstal, huwelijken 1630
Vermelding: Ondertrouw op 6 maart 1630
Man       : Marten Watzezn afkomstig van Langweer
Vrouw     : Doutzen Hoijtedr afkomstig van Heeg
Opmerking : getrouwd te Langweer

Sneek, huwelijken 1630
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 april 1630
Man       : Marten Watzes afkomstig van Langezwaag
Vrouw     : Doeittien Hoeittes afkomstig van Heeg

Kinderen, gedoopt te Heeg:
1. Aagh, 23 februari 1640
2. Antie, 23 februari 1640
3. Fedtie, 12 november 1643

3. Fedt van Hoytema, trouwde met
Hobbe Simons:

Leeuwarderadeel, huwelijken 1641
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 november 1641
Man       : Hobbe Simons afkomstig van Wirdum
Vrouw     : Fedtie Hoytes Hoytema afkomstig van Heeg

4. Sjouck van Hoytema,

geboren rond 1627, overleden 15 januari 1649,
in het 22e jaar, begraven te Heeg, grafschrift

2 3a 4 5 6 7 1 8

Ouders

Vader Hoytema, Tiete Reyns
Moeder Gerlofs, Ancke
    Broer     Hoytema, Foppe Tietes
    Zus     Hoytema, Berber Tietes
         Hoytema, Hoyte Tietes

Media

Bijzonderheden

Hoyte van Hoytema was in 1624 kerkvoogd in de Hommerts
en staat in dat jaar vermeld op de kekklok aldaar.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep kerkvoogd (1614)
 

Naaste verwanten

 1. Hoytema, Tiete Reyns
  1. Gerlofs, Ancke
   1. Hoytema, Foppe Tietes
   2. Hoytema, Berber Tietes
   3. Hoytema, Hoyte Tietes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Genealogie van het adellijk geslacht van Hoytema
 2. D. van der Meer: Het geslacht Hoytema-Hoitema-Huitema
 3. Jr.Mr. M. de Haan Hettema en Mr. A. Van Halmael jr.: Stamboek van den Frieschen adel (1846)
   • Datum: 1846
   • Pagina: Hoytema, blz. 215
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Langweer, Teroele, Indijken, Boornzwaag
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Sneek
 6. Doopboek Hervormde gemeente Heeg
 7. Trouwregister Gerecht Leeuwarderadeel
 8. Het Kerkeboek van Heeg