Lammers, Tjitske

Geboortenaam Lammers, Tjitske
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Lidmaat 1692    

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1692
Tzyeds Lammerts
Weduwe van Binne Oedzes
 - Voor 1692 vertrokken naar Garijp

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Rijperkerk en Hardegarijp,
lidmaten 1658-1732 en 1772-1830
DTB 722 blad 31

1

Families

Getrouwd Man Oedses, Binne
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1643    
2
Belijdenis 1658-04-12 Hardegarijp, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1658
Man: Binne Oetses
Vrouw: Thiets Lammerts
- Op 12 april 1658 belijdenis

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Rijperkerk en Hardegarijp,
lidmaten 1658-1732 en 1772-1830
DTB 722 blad 1

"Den 12e April 1658 heb ik D. Tasma
bedienaer des h. Evangeliums tot
hardegarijp het eerste avontmael gehouden en
sijn deese als nieulingen aengenomen
(o.a.)
Binne Oetses en Thiets Lammerts"

Duco Sixti Tasma was van 1658 tot 1665
predikant van Rijperkerk en Hardegarijp.
Hij is op 19 juni 1665 overleden.

Leeuwarden, huwelijken 1658
Vermelding: Ondertrouw op 24 september 1658
Bruidegom: Duco Tasma afkomstig van Rijperkerk
Bruid: Lijsbetie Gerryts van der Werff afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : hij is doctorandus

1 3
  Kind.
 1. Binnes, Lammert

Naaste verwanten

  1. Lammers, Tjitske
   1. Oedses, Binne
    1. Binnes, Lammert

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Tietjerksteradeel
 2. www. klaasvdschuit.nl
 3. Trouwregister Gerecht Leeuwarden