Veenstra, Feitse Brands

Geboortenaam Veenstra, Feitse Brands
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden rond 77 jaren, 11 maanden, 25 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1757    

Vermoedelijk pas na 15 oktober 1758, trouwdatum ouders,
 geboren.

 
Lidmaat 1830-06-18 Rottevalle, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Smallingerland, 1830
Feitse Brants Feenstra
 - Op 18 juni 1830 lidmaat
 - Op 26 december 1834 overleden

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Doopsgezinde Gemeente Rottevalle en Het Witveen,
 lidmaten 1737-1850
DTB 633 blad 57

1
Huwelijk 1784-10-31   Getrouwd met Tjiske Stoffels

Smallingerland, huwelijken 1784
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 31 oktober 1784 in Rottevalle
Man       : Feitse Brantjes afkomstig van Rottevalle
Vrouw     : Tjiske Stoffels afkomstig van Rottevalle

Overlijdensakte Smallingerland, 1831
Aangiftedatum 11 januari 1831, blad nr. 2
Tjitske Christoffels, overleden 11 januari 1831, 68 jaar, vrouw
Dochter van Cristoffel Geerts en Tjitske Klazes
Gehuwd

"Tjitske Christoffels, oud 68 jaren, Arbeidster,
wonende te Noorderdragten, gehuwd met
Feitse Brands, arbeider aldaar, dochter van
wijlen Christoffel Geerts en van Tjitske Klazes,
overleden te Noorderdragten"

Tjitke Stoffels is dus geboren rond 1763.

Smallingerland, huwelijken 1759
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 8 juli 1759 in Rottevalle
Man       : Stoffel Geerts afkomstig van Rottevalle
Vrouw     : Tjitske Clases afkomstig van Tzummarum

2 3 2
Belijdenis 1786-01-27 Rottevalle, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Smallingerland, 1786
Man  : Feitse Branties
Vrouw: Tietske Stoffels
 - Op 27 januari 1786 gedoopt op belijdenis

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Doopsgezinde Gemeente Rottevalle en Het Witveen,
lidmaten 1737-1850
DTB 633 blad 37

1
Familienamen 1812-02-13 Rottevalle, Friesland, Nederland  

Oudega, deel 1 folio 11
Veenstra, Feitze Brandtjes, Rottevalle 115
Kinderen:
Teetske 22, Brandtje 15, Tjitske 11, Gabriël 6

"Feitse Brandtjes, wonende in de Rottevalle N. 115
heeft deselve verklaard dat hij aanneemt de naam
van VEENSTRA voor familienaam dat hij heeft
twee zoonen en twee dochters te weten
Teetske, oud 22, Brandtje oud 15, Tjitske oud 11
en Gabriël oud 6 jaren bij hem inwonende en
heeft deze met ons verteekend den 13 Februarij 1812
(ondertekend)
Feitse Branties Veentra
H.R. Douma"

 
Overlijden 1834-12-26 Rottevalle, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Smallingerland, 1830
Feitse Brants Feenstra
 - Op 18 juni 1830 lidmaat
 - Op 26 december 1834 overleden

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Doopsgezinde Gemeente Rottevalle en Het Witveen,
lidmaten 1737-1850
DTB 633 blad 57

Overlijdensakte Smallingerland, 1834
Aangiftedatum 27 december 1834, blad nr. 30
Feitze Brands Veenstra, overleden 26 december 1834, 77 jaar, man
Zoon van Brand Feitzes en Teetske Lippes
Weduwnaar

"Aangever (o.a.):
Sander Annes van der Meulen, oud 26 jaren,
molenaarsknecht, te Rottevalle, gebuur,

Feitze Brands Veenstra, oud 77 jaren, arbeider,
wonende te Rottevalle, weduwnaar van Tjitske Lippes,
overleden, en zoon van Brand Feitzes en Teetske Lippes,
beide overleden, overleden in het huis No. 66
te Rottevalle"

Opm: Sander Annes van der Meulen is een
persoon op deze site.
Volgens deze gegevens zou Feitze Brands Veenstra
rond 1757 zijn geboren.

1 3

Ouders

Vader Feitses, Brand
Moeder Lippes, Teetske
    Broer     Veenstra, Klaas Brands
         Veenstra, Feitse Brands
    Zus     Veenstra, Pietje Brands

Naaste verwanten

 1. Feitses, Brand
  1. Lippes, Teetske
   1. Veenstra, Feitse Brands
   2. Veenstra, Pietje Brands
   3. Veenstra, Klaas Brands

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Doopsgezinde Gemeente Rottevalle en het Witveen
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle
 3. Overlijdensakte Smallingerland