Hester, Lambert Koops 1 2

Geboortenaam Hester, Lambert Koops
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1728-10-31 Ruinerwold, Drenthe, Nederland  

Vermoedelijk was Lambert Koops Hester
afkomstig van Ruinerwold.

3
Doop 1728-10-31 Ruinerwold, Drenthe, Nederland  

Ruinerwold, doop-, trouw- en overlijdensboek (1707-1810; DTB 140),
31 oktober 1728, pagina 272
Gedoopt: Lambert, geboren te Ruinerwolt, zoon van Koop Jans.

3
Huwelijksafkondiging 1762-11-26 Kolderveen, Drenthe, Nederland  

Kolder- en Dinxterveen, (onder)trouw-, overlijdens-
en lidmatenboek (1697-1784; DTB 78),
26 november 1762, pagina 129
Ondertrouwdatum: 26-11-1762.
Bruidegom: Lamert Coops, jongeman; herkomst: Colderveen.
Bruid: Jentjen Hendriks, jongedochter; herkomst: Nieuveen.

4
Huwelijk na 1762-11-26   Getrouwd met Jentjen Hendriks

Kolder- en Dinxterveen, (onder)trouw-, overlijdens- en
lidmatenboek (1697-1784; DTB 78), 26 november 1762, pagina 129
Ondertrouwdatum: 26-11-1762.
Bruidegom: Lamert Coops, jongeman; herkomst: Colderveen.
Bruid: Jentjen Hendriks, jongedochter; herkomst: Nieuveen.

Jentjen Hendriks was op 17 december 1735 gedoopt te Nijeveen:

Nijeveen, doop- en trouwboek (1705-1793; DTB 112),
17 december 1735, pagina 52
Gedoopt: Jentijen, dochter van Hendrik Albers en Reijnsijn Kersten.

Kind van Lamert Coops en Jentjen Hendriks:

1. Rensjen, gedoopt op 14 augustus 1763
te Nijeveen.

4
Overlijden voor 1798-04-25 Nijeveen, Drenthe, Nederland  
 
Begrafenis 1798-04-25 Nijeveen, Drenthe, Nederland  

In de huwelijksbijlagen van het huwelijk
van zijn zoon Koop Lamberts op 25 maart 1819
te Nijeveen werd vermeld:

"1798 25 april is begraven Lambert Koop,
man van Lutje Lucas"

5

Ouders

Vader Jans, Koop
Moeder Lammerts, Hester
         Hester, Lambert Koops

Families

Getrouwd Vrouw Lucas, Luittien
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijksafkondiging 1781-11-10 Meppel, Drenthe, Nederland  

Meppel, ondertrouw- en trouwboek (1778-1797; DTB 94),
10 november 1781, pagina 22
Ondertrouwdatum: 10-11-1781.
Bruidegom: Lambert Koops, weduwnaar;
herkomst: Nieuweveen.
Bruid: Lutjen Lukas, weduwe.
NB: getrouwd te Nieuweveen.

Opmerking: Nieuweveen is Nijeveen

6
Huwelijk 1781-11-25 Nijeveen, Drenthe, Nederland  

Nijeveen, ondertrouw- en trouwboek (1756-1799; DTB 115)
25 november 1781, pagina 24
Huwelijksdatum: 25-11-1781.
Bruidegom: Lambert Koops, weduwnaar; herkomst: Nieuwveen.
Bruid: Lutien Lucas, jongedochter; herkomst: Nieuwveen.
NB: proclamatie tevens te Meppel.

7
  Kind.
 1. Hester, Hillechien Lamberts
 2. Hester, Koop Lamberts
 3. Hester, Lucas Lamberts
 4. Koops, Albertje Lammerts
 5. Hester, Jantje Lamberts
 6. Hester, Jentien Lamberts

Media

Bijzonderheden

30e/40e penning:

De registers van de 30e en 40e penning bevatten gegevens
over aan- en verkoop van onroerende goederen en over erfenissen.
De 30e penning was een belasting van 3,33 procent op erfenissen in de zijlinie.
Tot 1696 dienden alleen niet-Drenten deze belasting te betalen,
maar vanaf dat jaar gold deze ook voor inwoners van de Landschap Drenthe.

Daarnaast werd de 40e penning (2,5 procent) geheven over
transacties van onroerende goederen, zoals huizen en landerijen.
Vanaf 1741 waren niet alleen de 'buitenlanders' belastingplichtig,
maar ook de Drenten zelf.


30e en 40e penningen (1679-1797),
rekendag 17 november 1772, pagina 5950
Vermelding: Lucas Wolthers en Lambert Coops
Datering: 17-11-1772.

In 1772 kocht Lambert Koops een
keuterij te Nijeveen van de mombaren van Lucas Wolthers en
Cars Hendriks. Hij moest hier de 40e penning
over betalen.

keuterij: kleine boerderij in Drenthe
mombaren: voogden (van de kinderen
van Lucas en Cars).
Lambert Coops is in 1781 getrouwd met Lutje Lucas, dochter van
Lucas Wolthers, die in 1761 was overleden.
Haar moeder Albertje Claeses trouwde daarna
met Carst Hendriks.


30e en 40e penningen (1679-1797),
rekendag 25 januari 1780, pagina 6482
Vermelding: Lammert Coobs.
Datering: 28-10-1779.

In 1779 ontving Lambert een erfenis van zijn broer
Jan. Hij moest er de 30e penning over betalen.

30e en 40e penningen (1679-1797),
rekendag 17 januari 1786, pagina 7185
Vermelding: Lambert Coops, woonplaats: Nijeveen.
Datering: 01-01-1785.

In 1786 moest Lambert over de erfenis
van zijn eerste vrouw de 30e penning betalen.

Jentien Hendriks was overleden voor 25 november
1781, toen Lambert met Lutje Lucas trouwde.

De registers van het haardstedengeld geven inzicht in de sociale status
van een huishouden. Vermeld wordt het aantal paarden waarmee men
de es op ging, of soms de omvang van het boerenbedrijf (een vol of half erf).
Personen met een nering of ambt betaalden daar 1 gulden extra voor.
De armen waren vrijgesteld van deze belasting, maar worden wel allen vermeld.
In 1742 werden zelfs akten van remis opgemaakt voor de behoeftigen,
waaruit duidelijk blijkt hoeveel onderstand zijn ontvingen.

De registers zijn in de meeste plaatsen bijgehouden in 1672, 1691,
1744, 1754, 1764, 1774, 1784, 1794 en 1804.
Soms beginnen ze iets later of zijn er meer registers aanwezig.

Dankzij de tienjaarlijkse interval kunnen de registers goed gebruikt
worden voor het opstellen van een bewoningsgeschiedenis in de 18e eeuw.
Over het algemeen volgde de ambtenaar die de registers opstelde
telkens dezelfde route door het dorp.
Vandaar ook dat via de oorspronkelijke volgorde van het register
achterhaald zou kunnen worden waar het huis gestaan zou kunnen hebben.

NB. Het bedrag dat betaald moest worden voor de belasting is
uitgedrukt in gulden, stuivers en penningen.

Lambert Coops was in 1764, 1774, 1784 en 1794
Haardstedegeld te Nijeveen verschuldigd,
bedrag f 1 - 00 - 00.

Naaste verwanten

 1. Jans, Koop
  1. Lammerts, Hester
   1. Hester, Lambert Koops
    1. Lucas, Luittien
     1. Hester, Hillechien Lamberts
     2. Hester, Koop Lamberts
     3. Hester, Lucas Lamberts
     4. Koops, Albertje Lammerts
     5. Hester, Jantje Lamberts
     6. Hester, Jentien Lamberts

Voorouders

Bronverwijzing

 1. 30e/40e penningen
 2. Haardstedegeld Drenthe
 3. Doopboek Ruinerwold
 4. Trouwboek Kolder- en Dinxterveen
 5. Huwelijksbijlagen Nijeveen
 6. Trouwboek Meppel
 7. Trouwboek Nijeveen