Teekes, Grietie

Geboortenaam Teekes, Grietie
Geslacht vrouwelijk

Ouders

Vader Sibrens, Taeke
Moeder Ouwes, Simke
         Teekes, Grietie

Families

Getrouwd Man Pyters, Alle
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1681-04-04 Buitenpost, Friesland, Nederland  

Achtkarspelen, huwelijken 1681
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 april 1681 in Buitenpost
Man : Alle Pyters afkomstig van Buitenpost
Vrouw : Grietie Teekes afkomstig van Buweklooster onder Drogeham

1 2
  Bijz.

Lidmatenboek Achtkarspelen, 1682
Man : Alle Pyters
Vrouw: Grietie Takes
Woonplaats: in het West van
desen dorpe Buijtenpost
- Op 13 april 1682 belijdenis

Lidmatenboek Achtkarspelen, 1684
Man : Aale Pyters
Vrouw: Grietje Teekes
Woonplaats: in het West van Buitenpost
- Op 13 januari 1684 lidmaat
- In mei 1685 vertrokken naar Oostermeer

Hervormde gemeente Buitenpost en Lutjepost

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1685
Eestrum
Man : Aalle Pieters
Vrouw: Grietie Taeckes
- Op 5 juni 1685 ingekomen van Buitenpost

Hervormde gemeente van Oostermeer, Eestrum

Kinderen, gedoopt te Buitenpost:

1. Antje, 29 januari 1682, 8 dagen oud

2. Teeke, 9 november 1684, 6 dagen oud

te Oostermeer, Eestrum:

3. Pieter, 1 mei 1687

4. Sybren, 3 augustus 1690

5. Simckje, 4 februari 1694

6. Rintske, 31 oktober 1697

  Kind.
 1. Alles, Antje

Naaste verwanten

 1. Sibrens, Taeke
  1. Ouwes, Simke
   1. Teekes, Grietie
    1. Pyters, Alle
     1. Alles, Antje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Hervormde gemeente Buitenpost Lutjepost
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Drogeham en Harkema Opeinde