Hoytema, Hoyte 1 2a 3a

Geboortenaam Hoytema, Hoyte
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Overlijden 1430    

verdronken

1

Families

  Kind.
 1. Hoytema, Goslick Hoytes

Media

Bijzonderheden

Hij woonde op de stins in Oudega

Opm: Waarschijnlijk is dit Oudega in Wymbritseradeel.

Wellicht is deze die Hoyte tot Morra geweest, die, in 1423, als
Schieringer voorkomt bij: Winsemius Fol.248b.

Opm: Morra is o.a. een buurtschap bij Abbega in de gemeente
Wymbritseradeel, ten westen van Sneek.

Naaste verwanten

  1. Hoytema, Hoyte
    1. Hoytema, Goslick Hoytes

Bronverwijzing

 1. D. van der Meer: Het geslacht Hoytema-Hoitema-Huitema
 2. Jr.Mr. M. de Haan Hettema en Mr. A. Van Halmael jr.: Stamboek van den Frieschen adel (1846)
   • Datum: 1846
   • Pagina: Aantekeningen - Hoytema, blz. 144
 3. K. ter Laan / bewerker 3e druk A.G.C. Baert: Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland
   • Datum: 1968