de Boer, Dirk Arents 1

Geboortenaam de Boer, Dirk Arents
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk na 1730-12-08 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Getrouwd met Wietske Gerrits

Inschrijvingsdatum: 08-12-1730
Naam bruidegom: [de] Boer, Dirk Arentse
Naam bruid: Gerrits, Wietske
Naam eerdere man: Nieuwenhuijs, Rijse
Bronverwijzing: DTB 571, p.252
Opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.

Tekst inschrijving:

"Compareerden als vooren Dirck Arents de Boer
Van 't Hogeveen, oud 35 Jare, in de Wieringes(traat)
Sijn Vader Arent Harmens de Boer, in 't Hogeveen
en
Wietske Gerrits, Van 't Hogeveen, Wedue Rijse
Nieuwenhuijs, op de Haarlemerdijk
hij vaders Consent goed ingeb(racht)
Mans doot goed ingeb(racht)
(ondertekening)
Derk Aens de Baer
Wijske Gerrijs"

Wietske Gerrits was in 1721 getrouwd met Reijtse Nieuwenhuijse:

Inschrijvingsdatum: 13-06-1721
Naam bruidegom: Nieuwenhuijse, Reijtse
Naam bruidegom: Nuwenhuijs, Reijtse
Naam bruid: Gerrits, Witske
Bronverwijzing: DTB 558, p.377
Opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.

Wietske Gerrits was evenals Reijtse Nieuwenhuijse afkomstig uit Hoogeveen.
Reijtse Nieuwenhijse was op 20 februari 1725 te Amsterdam overleden.

 

2 3

Ouders

Vader de Boer, Arent Hermens
    Zus     de Boer, Roelofjen Arents
    Zus     de Boer, Wijchertje Arents
    Zus     de Boer, Grietje Arents
    Zus     de Boer, Engeltje Arents
         de Boer, Dirk Arents

Media

Bijzonderheden

Dirk Arents de Boer was getuige bij de doop van twee kinderen van zijn zuster Grietje:

Bij de doop van Dirk op 3 juni 1730 en bij de doop van Allete op 6 juni 1734.
Bij deze laatse doop was zijn vrouw Wesse Gerres (Wietske Gerrits) er ook bij als getuige.

Eigenaardig is, dat bij het huwelijk van Dirk Arents de Boer zijn vader Arent Harmens de Boer,
wonend te Hoogeveen, toestemming geeft. Bij de huwelijken van zijn zusters Engeltje en Grietje
wordt vermeld, dat de ouders overleden zijn. Het is dus niet helemaal zeker, dat Dirk Arents de
Boer tot dit gezin behoort, maar aannemelijk is het wel.

 

Naaste verwanten

 1. de Boer, Arent Hermens
  1. de Boer, Wijchertje Arents
  2. de Boer, Dirk Arents
  3. de Boer, Roelofjen Arents
  4. de Boer, Engeltje Arents
  5. de Boer, Grietje Arents

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
 2. Ondertrouwregisters Amsterdam
 3. Gegevens L. Kern