van Cuijlenburgh, Anna Elisabeth

Geboortenaam van Cuijlenburgh, Anna Elisabeth
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 82 jaren, 2 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1760-01-06 Utrecht, Utrecht, Nederland  

In de Coorstraat
(Choorstraat)

1
Doop 1760-01-06 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Anna Elizabeth, dochter van
Cornelis van Cuijlenburgh en
Anna Elizabeth van Senderen
gereformeerd Buurkerk
in de Coorstraat
doopboek 15 pagina 67
peteres Cornelia van Zenderen
op de Nieuwe Gragt lidmaat
beide ouders lidmaat

Opmerking: Cornelia van Senderen
is de zuster van Anna Elizabeth van
Zenderen.

1
Overlijden 1842-01-09 Mijdrecht, Utrecht, Nederland  

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1135
Gemeente: Mijdrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 1
Aangiftedatum: 10-01-1842
Overledene Anna Elizabet van Kuilenburg
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 09-01-1842
Leeftijd: 82
Overlijdensplaats: Mijdrecht
Vader Cornelis van Kuilenburg
Moeder Anna Elizabet van Zenderen
Partner Hermanus Docters van Leeuwen
Relatie: weduwe van

"In den Jare achttien honderd twee en veertig, den tienden
dag der maand Januarij zijn voor ons Jacob Verdam Burgemeester
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Mijdrecht
arrondissement en provincie Utrecht, ten Kantore alhier verschenen:
Cornelis Willem Docters van Leeuwen oud zesenvijftig Jaren, van
beroep Schilder wonende te Mijdrecht En Arie van Mourik oud
drieentwintig Jaren, van beroep Timmerman wonende te Mijdrecht
de eerstgemelde, Zoon, en de laatstgenoemde, goede bekende van de
nagenoemde Overledene.
Welke ons verklaard hebben dat op den negende dag der maand
Januarij dezes Jaars, des middags ten een ure, in deze Gemeente,
in het Huis Nummer 134a is overleden Anna Elisabet van Kuilenburg
oud tweeentachtig jaren zonder beroep, geboren te Utrecht, gewoond
hebbende te Mijdrecht, Weduwe van Hermanus Docters van Leeuwen,
dochter van Cornelis van Kuilenburg en Anna Elizabet van Zenderen,
beiden overleden.
En hebben wij hier van deze acte opgemaakt, welke na voorlezing
door ons met hun is onderteekend,
C. W. Docters van Leeuwen
Arie van Mouwerik
J. Verdam."

2

Ouders

Vader van Cuijlenburgh, Cornelis
Moeder van Senderen, Anna Elizabeth
    Broer     van Cuijlenburgh, Cornelis
         van Cuijlenburgh, Anna Elisabeth
    Zus     van Cuijlenburgh, Catharina
    Broer     van Cuijlenburgh, Abraham
    Broer     van Cuijlenburgh, Johannes
    Broer     van Cuijlenburgh, Fransois Willem
    Zus     van Cuijlenburgh, Francoisa

Families

Getrouwd Man Docters van Leeuwen, Hermanus
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Ondertrouw 1783-07-04 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Hermanus van Leeuwen
en
Anna Elisabeth van Cuijlenburgh

3
Huwelijk 1783-07-29 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Den 29 Julij 1783 Getroud in de Jac. Kerk door Peirolet

Hermanus van Leeuwen en Anna Elisabeth van Cuijlenborg

Toelichting:
Jac. Kerk - Jacobi Kerk

Peirolet : Ds. Henricus Peirolet, geboren te Amsterdam
ca. 24 maart 1730, overleden 26 augustus 1785.
Hij was predikant te Utrecht vanaf 12 december 1773

"Henricus Peirolet, leeraar in Christus gemeente te Utrecht,
overleeden den 26sten der oogstmaand 1785 in den
ouderdom van 55 jaaren en ruim 8 maanden"

4 5 6
  Kind.
 1. Docters van Leeuwen, Hendricus Johannus Theodorus
 2. Docters van Leeuwen, Cornelis Willem
 3. Docters van Leeuwen, Arnoldus Hermanus
 4. Docters van Leeuwen, Joannes Hendricus
 5. Docters van Leeuwen, Arnoldina Cornelia Petronella

Media

Naaste verwanten

 1. van Cuijlenburgh, Cornelis
  1. van Senderen, Anna Elizabeth
   1. van Cuijlenburgh, Cornelis
   2. van Cuijlenburgh, Anna Elisabeth
    1. Docters van Leeuwen, Hermanus
     1. Docters van Leeuwen, Hendricus Johannus Theodorus
     2. Docters van Leeuwen, Cornelis Willem
     3. Docters van Leeuwen, Arnoldus Hermanus
     4. Docters van Leeuwen, Joannes Hendricus
     5. Docters van Leeuwen, Arnoldina Cornelia Petronella
   3. van Cuijlenburgh, Catharina
   4. van Cuijlenburgh, Abraham
   5. van Cuijlenburgh, Johannes
   6. van Cuijlenburgh, Fransois Willem
   7. van Cuijlenburgh, Francoisa

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Utrecht (gereformeerd)
 2. Overlijdensacte Het Utrechts Archief
 3. Huwelijksaangiften Utrecht
 4. Trouwboek Utrecht
 5. http://www.djdekker.net/stevenskerk/gesch/peirolet.html
 6. http://www.ilabdatabase.com/db/detail.php?lang=es&membernr=1129&ordernr=10007