Rommerts, Hans

Geboortenaam Rommerts, Hans
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Belijdenis 1682-12-28 Warns, Friesland, Nederland  

Hans Rommerts

1
Huwelijk 1688-10-28 Warns, Friesland, Nederland Getrouwd met Auck Roobijns

Trouwregister Hervormde gemeente Warns Scharl
Datum: 28-10-1688
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Hans Rommerts wonende te Warns
Bruid Auck Robijns wonende te Warns

Auck Robijns was gedoopt in 1668:

Doopboek Herv. gem. Warns en Scharl
Datum: 05-04-1668
Plaats: Warns en Scharl
Bijzonderheden:
De dopeling is het derde kind
Dopeling Auck
Vader Robijn Ottes

In 1672 werd Robijn Ottis met zijn huisvrouw Eelck Edgers vermeld in het lidmatenboek van Warns en Scharl. Op 4 juni 1679 waren zij met attestatie vertrokken naar Hindeloopen.

Auk Robijns deed belijdenis op 24 september 1685 te Warns,

Kinderen van Hans Rommerts en Auck Robijns, gedoopt te Warns en Scharl:

1. Bauk, 27 september 1689
2. Hans, 16 december 1691
3. Roobijn, 5 april 1693
4. Aelk, 7 april 1695
5. Rommert, 19 september 1697
6. Roobijn, 23 juni 1700

2 3 1
Ledematen 1692-12-12 Warns, Friesland, Nederland  

Hans Rommerts en Akke Roobijs, echteluijden

Hans Rommerts, kerkvoogd, de 26ste februari (?) 1703 obiit

1
Stemkohieren 1698 Warns, Friesland, Nederland  

Bron: Stemkohieren
Soort registratie: Inschrijving Stemkohieren
Datum: 1698
Plaats: Hemelumer Oldeferd
Bijzonderheden:
Locatie: Warns

Stemnr.: 57
Ligging: een huis
Aantal stemmen: 1
Eigenaar Tjerck Rinckes
Gebruiker Hans Rommerts

Stemnr.: 131
Ligging: een huis
Aantal stemmen: 1
Gebruiker Jan Jurriens
Eigenaar; uit naam van zijn vrouw Aukje / Acke Robijns
Hans Rommerts

4
Overlijden 1703-02-26 Warns, Friesland, Nederland  
1

Ouders

Vader Hanses, Rommert
Moeder Ottes, An
    Zus     Rommerts, Tytje
    Zus     Rommerts, An
         Rommerts, Hans
    Zus     Rommerts, Lolkjen
    Zus     Rommerts, Sijbrig

Naaste verwanten

 1. Hanses, Rommert
  1. Ottes, An
   1. Rommerts, Tytje
   2. Rommerts, An
   3. Rommerts, Sijbrig
   4. Rommerts, Hans
   5. Rommerts, Lolkjen

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Warns en Scharl - Nederlands Hervormd
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl
 3. Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
 4. Stemkohieren Friesland