Gaukes, Gauke

Geboortenaam Gaukes, Gauke
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1623-05-10   Getrouwd met Rints Jacobs

Huwelijk vermoedelijk te Buitenpost gesloten.
Op 10 mei 1623 werd Jacob Lubberts curator
over de kinderen van Gauke Gaukes
bij Rints Jacobs. Waarschijnlijk was Ryckel Martens haar
man dus eerder getrouwd.
In het jaar daarna (1624) werd Gauke genoemd
als curator over de kinderen van Beart Jelys in
verband met een erfenis van Jan Jelys; er was ook nog
een zuster Geb Jelys.
Lammert Jilles, Gauke zijn schoonzoon zou wel eens de
kleinzoon kunnen zijn van Beart of Geb (Jelys = Jilles).
Jan Jelys was executeur Westerkwartier Kollumerland.

1
Huwelijk na 1644   Getrouwd met Feyck Arriens

Gauke werd met zijn derde (?) vrouw Feyck
Arriens nogal eens genoemd in de proclamatieboeken.
Hij verkocht bijvoorbeeld in 1638 een kamer
"op de Kerkelaan", in 1658 nog genoemd.

1
Overlijden na 1658    
1

Families

Getrouwd Vrouw Martens, Ryckel
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1624 Buitenpost, Friesland, Nederland  

In 1624 werd hun dochter Riensk geboren.

1
  Bijz.

Na 1644, toen Ryckel was overleden, werd eerst
Tiaard Wytses voogd, daarna in 1652 werd Ryckels broer
Tiaard Martens, smid in Buitenpost (ook diaken daar),
voogd over de kinderen.

  Kind.
 1. Gaukes, Marten
 2. Gaukes, Riensk
 3. Gaukes, Elske

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep schoenmaker te Buitenpost
1

Naaste verwanten

  1. Gaukes, Gauke
   1. Martens, Ryckel
    1. Gaukes, Riensk
    2. Gaukes, Elske
    3. Gaukes, Marten

Bronverwijzing

 1. De Tjoelkers en Tsjoele - Wytse J. Tjoelker, 1993