Jacobs, Libbe

Geboortenaam Jacobs, Libbe
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1749-06-11 Wijnjeterp, Friesland, Nederland  

Zijn vader woonde tijdens de quotisatie van 1749 in Wijnjeterp,
waar Liebbe dus vermoedelijk geboren is.
Vermoedelijk een paar jaar voor zijn doop
geboren, omdat hij al in 1763 getrouwd is!
Zijn afkomst is niet zeker!

1
Doop 1749-06-11 Wijnjeterp, Friesland, Nederland  

Dopeling Libe,
zoon van Jacob Libes en Jantje Lammerts

1
Overlijden voor 1807-02-03    

Archief Hervormde gemeente Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen,
Diaconie, kasboek 1802-1822:

overledene Libbe Jacobs
datum 25 maart 1805
Tekst:
"ontvangen van het boelgoet van
Libbe Jacobs"
ontvangen: 18 - 8 - 8 wegens verkoop
bezittingen, boelgoed
(Vermoedelijk is Libbe Jacobs
op deze datum nog niet overleden!)

datum 3 februari 1807
overledene Liebbe Jakops
Tekst:
"aan Henderk Yans betaalt van het beluden
en in de kiste legen en ter aare
bestellen van Liebe Yakobs van wegen
genever en koffie en sukker"
betaald 2 - 16 - 8 wegens begrafeniskosten

datum 3 februari 1807
overledene Liebbe Jakops
Tekst:
"een doodkiste betaalt aan
Hinderk Yans van Liebbe Yakops"
betaald 6 - 0 - 0 wegens begrafeniskosten

datum 14 februari 1807
overledene Lebe Jakops
Tekst:
"aan Wigle Bonnes van het brengen van
Lebe Jakops na het kerkhof"
betaald 0 - 10 - 0 wegens begrafeniskosten

datum 16 februari 1807
overledene Libbe Jakops
Tekst:
"aan Jan Sipkes van melk op
Libbe Jakops begrafenes betaalt"
betaald 0 - 3 - 0 wegens begrafeniskosten

2

Ouders

Vader Liebbes, Jacob
Moeder Lammerts, Jantjen
         Jacobs, Libbe

Families

Getrouwd Vrouw Eelzes, Trijntje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1763-05-15 Ureterp, Friesland, Nederland  

man: Libbe Jacobs afkomstig van Ureterp
vrouw: Trijntje Eelzes afkomstig van Ureterp

3
  Kind.
 1. Veenstra, Antje Libbes

Naaste verwanten

 1. Liebbes, Jacob
  1. Lammerts, Jantjen
   1. Jacobs, Libbe
    1. Eelzes, Trijntje
     1. Veenstra, Antje Libbes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
 2. Archief Hervormde gemeente Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Ureterp en Siegerswoude