Jelles, Pieter

Geboortenaam Jelles, Pieter
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1675-11-24    

zoon van Jelle Pieters en Aukje Sjoukes

1
Doop 1675-11-24 Bozum, Friesland, Nederland  

Baarderadeel, dopen, doopjaar 1675
Dopeling: Pyter
Gedoopt op 24 november 1675 in Bozum
Kind van Jelle Pyters, mr. kuiper en niet genoemde moeder

2
Belijdenis 1705-02-27    

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1705
Pieter Jelles
Woonplaats: Witveen
 - Op 27 februari 1705 belijdenis

Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum

3
Overlijden voor 1720-03-10    
 

Ouders

Vader Pieters, Jelle
Moeder Sjoukes, Aukje
         Jelles, Pieter

Families

Getrouwd Vrouw Alles, Antje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1703-05-16 Jorwerd, Friesland, Nederland  

Tietjerksteradeel, huwelijken 1703
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 mei 1703 in Jorwerd
Man : Pieter Jelles afkomstig van Oostermeer
Vrouw : Antje Alles afkomstig van Oostermeer

4
  Bijz.

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1716
Man : Pyter Jelles
Vrouw: Antie Aalles
- Op 29 november 1716 ingekomen van Twijzel

Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum

"Den 29 November is des Heeren H: Avondmaal
gehouden tot Ystrum
Met Attestatie zijn tot ons op gekomen
van op tWijsel
Pyter Jelles en Antie Alles Egtel:"

  Kind.
 1. Pyters, Alle

Naaste verwanten

 1. Pieters, Jelle
  1. Sjoukes, Aukje
   1. Jelles, Pieter
    1. Alles, Antje
     1. Pyters, Alle

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Collectie Pieter Nieuwland
 2. Doopboek Hervormde gemeente Bozum
 3. Lidmatenboek Tietjerksteradeel
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum