Hendriks, Pieter

Geboortenaam Hendriks, Pieter
Geslacht mannelijk

Families

  Kind.
  1. Pieters, Hendrikien

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep procureur fiscaal van Opsterland
1

Naaste verwanten

    1. Hendriks, Pieter
        1. Pieters, Hendrikien

Bronverwijzing

  1. Luyden van eren - voorouders en nageslacht van Saco van Teyens (1601-1650)