Schuurman, Johannes 1 2 3 4

Geboortenaam Schuurman, Johannes
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1728-03-16 Groningen, Groningen, Nederland  

geboren Groningen Schuitendiep

5
Doop 1728-03-16 Groningen, Groningen, Nederland  

Dopeling Johannes
vader: Wolter Schuirman
moeder: Elisabet Gros
Martinikerk

Tekst:
1728 Martius
Dingsd. den 16 Johannes s.v. Wolter Schuirman
en Elisabet Gros an 't Schuitendiep

5
Attestatie 1773-05-23 Heeg, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Heeg:

"Op den 23 Meij 1773 T Avondmaal 's H.
gehouden en zijn met Attestatie tot
ons gekomen (o.a.)
Johannes Schuirman, Mr. Chirurgijn
van de Rottevalle"

6
Overlijden voor 1781-08-03    

Bij het huwelijk van zijn dochter Etje
in 1781 wordt alleen zijn vrouw Trijntje
Oeldersma genoemd. Blijkbaar is hij dan al
overleden.

7a

Ouders

Vader Schuirman, Wolter
Moeder Gros, Elisabeth
         Schuurman, Johannes
    Broer     Schuurman, Valentijn

Families

Getrouwd Vrouw Uilersma, Trijntje Roelofs
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijksafkondiging 1754-03-16 Groningen, Groningen, Nederland  

Tekst:
Sabbathi den 16 Martii 1754
Johannes Schuirman van Gro-
ingen, pro quo een schriftelijke
hand in dato den 15 maart 1754 en
Trijntje Uilersma van Oldehove
pro qua Roelf Uilersma als vader
Hyr van Attestatie gepasseert.
(in de kantlijn:) met belastinge tot Oldehove

8
Huwelijk 1754-03-17 Oldehove, Groningen, Nederland  

Bruidegom: Johannes Schuirman van Groningen
Bruid: Trijntje Uillersma van Oldehove

Tekst:
Den 17 Martiis
Johannes Schuirman van Groningen
en
Trijntje Uillersma van Oldehove

Bij het opmaken van de huwelijksvoorwaarden waren voor
de bruidegom zijn stiefvader Daniel Timpinga en zijn moeder
Elisabeth Gros getuige. Voor Trijntje getuigden eveneens haar ouders.

9 4
Huwelijkscontract 1754-04-02 Oldehove, Groningen, Nederland  

Registratie: 02-04-1754, Oldehove
Bruidegom Johannes Schuirman

Bruid Trijntie Roeleffs Uillersema

Bruidegoms zijde Daniel Timonga, stiefvader

Bruidegoms zijde Elisabeth Gros, moeder

Bruids zijde Roelef Derks Uillersema, vader

Bruids zijde Ettien Vonks, moeder

10
  Bijz.

Kinderen:

1. Wolter, gedoopt op 2 februari 1755 te Oldehove

"1755 den 2 Febr. Wolter zoontie van Johannes Schuurman
en Trijntie Uillersma"

2. Etje, gedoopt op 23 januari 1757 te Oldehove

"1757 23 Janr. Etje dogtertie van Johannes Schuurman
en Trijntie Ulersma"

3. Eliesabeth, gedoopt op 20 Meij 1759 te Oldehove

"1759 Den 20 Meij Eliesabeth Dogtertje van Johannes Schuirman
en Trijntje Uillersma gedoopt door Dn. Groenman van Lettelbert
G. Clasensz Schoolmr. "

4. Roelof, gedoopt op 5 april 1761 te Oldehove

"Den 5 April 1761 Roelof Soontje van Johannes Schuurman
en Trijntje Uillersema, geboren den 31 Meert"

5. en 6. Johanna en Kornelia, gedoopt te Oldehove op 10 juni 1764

"Den 10 Junius Johanna en Kornelia
twelingen dogtertjes van Johannes Schuerman en
Trijntje Uillersema, geboren den 8 Junius"

7. en 8. Daniel en Kornelia, gedoopt te Oldehove op 18 juli 1765

"Den 21 Julius Daniel en Kornelia, zoontje en dogtertje,
twelingen, van Johannes Schuurman en Trijntje Uillersema,
geboren 18 Julius"

9. Daniel, gedoopt te Oldehove op 7 september 1766

"1766 Den 7 7ber Daniel Soontje van
Johannes Schuirman en Trijntje Uillersema
geboren den 26 Aug."

10. Cornelia, gedoopt op 20 mei 1770 te Midwolde en Leek

"Leek, gedoopt den 20 Meij Cornelia J.D.V.
Johannes Schuirman en Trijntjen Uildersma"

11. Valentijn, gedoopt op 16 juni 1771 te Midwolde en Leek

"1771 Van de Nijetap gedoopt den 16 Junij
Valentijn Z.V. Johannes Schuirman en Trientje Uildersma"

12. Kornelis, gedoopt op 19 december 1773 te Heeg,
zoon van Johannes Schuurman en Trijntje Ulersma
Hij was geboren op 16 december 1773.

  Kind.
 1. Schuurman, Etje
 2. Schuurman, Elisabeth
 3. Schuurmans, Daniël Johannes

Bijzonderheden

Opregte Groninger courant, 25 juli 1755:

"De E. Johannes Schuirman tot Oldehove, is van zints om te
laaten Verryden , een extra Deftige Zilveren Zweep. De Liefhebbers
worden verzogt om met hunne Paarden op te koomen, en
zullen geen Paarden moogen loopen, die Zweepen gewonnen
hebben. Iemand die geneegen is kan koomen op Dingsdag
den 5 Augustij 1755"

Opregte Groninger courant, 20 juli 1756:

"De E. Johannes Schuirman in 't Regthuys te Oldehove,
gedenkt volgens Authorisatie van het H. E. Gerigte aldaar,
op Woensdag zijnde den 21 Julij 1756 te laaten Verryden,
een extra fraaye Zilveren Zweep, waar toe alle Paarden,
die geen hebben, zullen worden gepermitteert."

Opregte Groninger courant, 29 maart 1768:

"Een wel ter neering staande Herberge, zijnde het Regthuis
tot Oldehove, uit de hand te koop of te Huur, tegens Mai 1768.
Wie daar gading van maakt, kan de E. Joh. Schuirman tot
Oldehove daar over aanspreken."

Lidmatenboek Oldehove:

Kerkelijk Protocol van Oldehove angelegt met den
anvang der bediening van mij Johannes Kuitert Groninganus
Predikant alhier 't Zedert den 25 nov, 1759 .
Namen der ledematen dien ik Johannes Kuitert met den
anvang mijner bedieninge in dese gemeente van Oldehove
gevonden hebbe:

In Het Loeg:
Johannes Schuurman (vertrokken van hier na Midwolda en
de Leek)
1767 Den 28 maij is na voorgaande kerkkondiging an
Joh. Schuurman attestatie van zijn lidmaatschap afgegeven
als van hier vertrokken na den Leek, en Midwolda.

Ledematen Midwolde:
1768: Joh. Schuirman van Oldehove.

Overgenomen van P.J.C. Elema:

Johannes Schuurman werd op 8 januari 1761 te Oldehove tot diaken bevestigd.
Zijn verhouding met de plaatselijke kerk was overigens niet optimaal. De
kerkenraadsvergadering van 10 juni 1763 meldde dat "J. Schuurman" niet alleen
al eerder was vermaand, maar zich opnieuw aan dronkenschap had schuldig
gemaakt. Volgens hemzelf had hij toen wel een glas wijn gedronken, maar
hadden de getuigen zich vergist: hij was slechts "swaarlijck ontstelt" geweest.
Op 9 september 1763 bleek de zaak met een sisser te zijn afgelopen; de getuigen
waren wat teruggekrabbeld.
Johannes Schuurmans, meester chirurgijn, vertrok 28 mei 1772 van Leek
naar Rottevalle, en op 24 maart 1773 van Rottevalle naar Heeg.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep chirurgijn
4

Naaste verwanten

 1. Schuirman, Wolter
  1. Gros, Elisabeth
   1. Schuurman, Johannes
    1. Uilersma, Trijntje Roelofs
     1. Schuurman, Etje
     2. Schuurman, Elisabeth
     3. Schuurmans, Daniël Johannes
   2. Schuurman, Valentijn

Voorouders

Bronverwijzing

 1. te Groningen by JACOBUS SIPKES gedrukt en uytgegeven: Opregte Groninger courant
 2. Ledematen Oldehove
 3. Ledematen Midwolde
 4. Uilersma te Oldehove - P.J.C. Elema
 5. Doopboek Groningen
 6. Kerkdocumenten van Heeg
 7. Ondertrouwregisters Amsterdam
   • Datum: 1781-08-03
 8. Ondertrouwboek Groningen
 9. Trouwboek Oldehove
 10. Huwelijkscontract Oldehove