Jansdr, Yttie

Geboortenaam Jansdr, Yttie
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 56 jaren, 4 maanden, 27 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1647-03-03    
 
Doop 1647-03-03 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

IJtien Jan Willums

1
Attestatie 1674-05-24 Koudum, Friesland, Nederland  

Met Goede Attestatie
IJtje Jans Huijsvrouwe van Borus
Heijneman van Stavoren

2
Overlijden 1703-07-31 Koudum, Friesland, Nederland  
3

Ouders

Vader Willems, Jan
Moeder Jetsisdr, Bauck
         Jansdr, Yttie

Families

Getrouwd Man Heineman, Borrus Claas
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Ondertrouw 1668-11-28 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Trouwregister Gerecht Leeuwarden
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 28-11-1668
Soort akte: ondertrouw
Bruidegom Borrus Heyneman wonende te Koudum
Bruid Idtie Jans wonende te Leeuwarden

4
Huwelijk 1668-12-14 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 14-12-1668
Soort akte: attestatie afgegeven
Bruidegom
Borrus Heynema wonende te Koudum
Bruid
Idtie Jans wonende te Leeuwarden

"Borrus Heijnema van Coudum ende
Idtie Jans, sijn haer echte geboden
voorgestelt d'eerste mael den 29en
Novemb. 1668, d'2e mael den 6en Xber
d'3e mael den 13e December den 14e dito
attestatie gepasseert"

5
Lidmaten tussen 1700 en 1701 Koudum, Friesland, Nederland  

Borres Heijneman
IJdtje Jansz
Egtelieden

2
  Bijz.

Na hun huwelijk woonden Borris Klaases en Ytje Jans eerst in Stavoren en later in Koudum.

Kinderen, gedoopt te Stavoren:

1. Claes - 23 mei 1669

2. Bauckie - 11 januari 1671

3. Wiebe - 22 september 1672

4. Fetie - 17 april 1674

Kinderen, gedoopt te Koudum:

5. Grijtje - 26 september 1675

6. Willem - 21 april 1678

7. Orsel - 21 november 1680

8. Hiltje - 21 november 1680

9. Marijcke - 24 september 1682

10. Hiltje - 12 juli 1685

11. Janneke - 26 oktober 1690

  Kind.
 1. Heineman, Claes Borus
 2. Heineman, Baukje Borres
 3. Heineman, Fetje Borres
 4. Heineman, Grietje Borres
 5. Heineman, Marijke Borres
 6. Heineman, Hiltie Borres

Naaste verwanten

 1. Willems, Jan
  1. Jetsisdr, Bauck
   1. Jansdr, Yttie
    1. Heineman, Borrus Claas
     1. Heineman, Claes Borus
     2. Heineman, Baukje Borres
     3. Heineman, Fetje Borres
     4. Heineman, Grietje Borres
     5. Heineman, Hiltie Borres
     6. Heineman, Marijke Borres

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Leeuwarden
 2. Lidmatenboek Koudum
 3. www.broersma-sweet-haven.com
 4. Trouwregister Gerecht Leeuwarden
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden