Geerlofs, Maaijgen

Geboortenaam Geerlofs, Maaijgen
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
1e Huwelijk     Getrouwd met IJmert Gijsberts

IJmert Gijsberts had uit een vorig huwelijk drie kinderen nl. Gijsbert, Willem en Annegen. Samen met Maijgen Geerlofs kreeg hij vier kinderen nl. Geerloff, Bastiaen, Maijgen en Lijsbeth.

 

Ouders

Vader , Geerloff
         Geerlofs, Maaijgen

Families

Getrouwd Man Claasz, Tonis
  Kind.
 1. Teunis, Barber

Bijzonderheden

9-4-1635
testament
Lakerveld RA.3 foto 093-94
Compareerde IJmert Gijsbertsz, wonende op Lakerveld, ziek te
bedde -Maijgen Geerlofs zijn tegenwoordige huijsvrouw hieruit
nakinderen, deze moeten uitkeren aan zijn 3 voorkinderen elk 6
gulden - er zijn leengoederen

14-11-1636
testament
Lakerveld RA.4 foto 019-20
Compareerde Engbert Gijsberts ziek te bedde en Maijgen Geerlofs
echtelieden, octroij van dd. 15-3-1635 leengoed. Testament van
9-4-1635 te niet gemaakt, lijftochten elkaar, erfgenamen de
voorkinderen en nakinderen gelijk te verdelen.

1-5-1642
geschil
Lakerveld RA.4 foto 075
Questie tussen Tonis Claasz als man en voocht van Meijgen
Geerlofsdr ter eenre en Willem IJmertsz en Annegen IJmertsdr
zijn suster ende haer sterkmakende voor Gijsbert IJmertsz haere
broeder ter andere zijde; een steech tussen de 8 mergen land zie
acte 26-4-1636

14-8-1645 uijtcoop
Lakerveld RA.4 foto 110-111 (zie ook RA.32 12-9-1645)
Compareerde Tonis Claas man en voocht van Maijgen Geerlofs ter
eenre ende Gijsbert IJmertsz mitsgaders Willem IJmertsz broers
en Jan Sanders brouwer ter Ameide als man en voocht van Annegen
IJmerts voor haer selve en de vs-Gijsbert IJmertsz en Willems
IJmertsz mitsgaders Dirck Gijsberts als broers en omen alsulks
voogden van Geerloff IJmertsz, Bastiaen IJmertsz, Maijgen
IJmerts ende Lijsbeth IJmerts onmondige nae kinderen van IJmert
Gijsberts bij Maijgen Geerlofs ter ander verdeling 3 voor-en 4 nakinderen

Naaste verwanten

 1. , Geerloff
  1. Geerlofs, Maaijgen
   1. Claasz, Tonis
    1. Teunis, Barber

Voorouders