Ottinga, Rinkjen Gerrits 1 2 3 4

Geboortenaam Ottinga, Rinkjen Gerrits
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 54 jaren, 2 maanden

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1777-05-30 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  
5 6
Doop 1777-05-30 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

dochter Rinkjen
vader Gerrit Ottes
moeder Aaltje Wiemers
getuigen Hobbe Dirks
Gerritje Postma
pastor Petrus Noordbeek
doop 30 mei 1777
religie Hervormd, Oude kerk
bron 30 p. 187 (folio 94) nr. 4

5
Getuige 1799-03-13 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Rinkjen was getuige bij de doop van haar halfzusje
Kaatijen:

dochter Kaatijen Geboren te Amsterdam
vader Gerrit Ottens
moeder Grietijen Hasseelaar
getuigen Wiessee Gerrit Ottens
Vinkie Ottens
pastor Theodoor IsaƤcus van Essen
geboorte 12 maart 1799
doop 13 maart 1799
religie Hervormd, Noorderkerk
bron 85 p. 311 (folio 155) nr. 6

Opm:
Vinkie Ottens - Rinkjen Gerrits Ottinga
Wiessee Gerrit Ottens - Wietze Gerrits Wijma

5
Huwelijk 1806-06-01 Sloten, Friesland, Nederland Getrouwd met Hotze Douwes Visser

Sloten, huwelijken 1806
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 juni 1806
Man       : Hotze Douwes afkomstig van Sloten
Vrouw     : Rinkje Gerrits afkomstig van Sloten

Hotze Douwes was de zoon van Douwe Hotses
en Tryntje Hamses:

Sloten, dopen, geboortejaar 1780, doopjaar 1780
Dopeling: Hotse
Geboren op 1 maart 1780
Gedoopt op 5 maart 1780 in Sloten
Kind van Douwe Hotses en Tryntje Hamkes

Hotze Douwes Visser is op 25 juni 1862
te Akkrum overleden, 82 jaar, weduwenaar
van Rinkje Gerrits Attinga.

7 1 8
Overlijden 1831-07-31 Dijken, Friesland, Nederland  

"Rinkjen Gerrits Ottinga, zonder beroep, geboren te
Amsterdam en wonende te Langweer zegge Dijken,
oud twee en vijftig jaren, huisvrouwe van Hotze Douwes Visser,
arbeider te Dijken en dochter van Gerrit Wietzes Ottinga
en Aaltje Wiemers Wiema in tijden echtelieden te Amsterdam
doch overleden"

Dijken is een dorpje in de gemeente Doniawerstal,
ten oosten van het Koevorder meer.

6 9

Ouders

Vader Ottes, Gerrit
Moeder Wiemers, Aaltje
         Ottinga, Rinkjen Gerrits
    Zus     Gerrits, Reijntje
    Broer     Wijma, Wietze Gerrits

Bijzonderheden

Kinderen van Rinkjen en Hotze:

1. Douwe:

Sloten, dopen, geboortejaar 1807, doopjaar 1807
Dopeling: Douwe
Geboren op 17 mei 1807
Gedoopt op 31 juni 1807(sic!) in Sloten
Kind van Hotze Douwes en Reinkjen Gerrits

2. Ale:

Sloten, dopen, geboortejaar 1810, doopjaar 1810
Dopeling: Ale
Geboren op 17 maart 1810
Gedoopt op 8 april 1810 in Sloten
Zoon van Hotze Douwes en Reinkjen Gerrits

Ale trouwde op 9 juni 1738 met zijn nicht
Aaltje Wietzes Wijma:

Huwelijksakte Smallingerland, 1838
Man : Ale Hotzes Visser, oud 28 jaar, geboren te Sloten
Ouders: Hotze Douwes Visser en Rinkjen Gerrits Ottinga
Vrouw : Aaltje Wietzes Weima, oud 25 jaar, geboren te Drachten
Ouders: Wietze Gerrits Weima en Hinke Jans de Boer
Datum : 9 juni 1838, akte nr. 28

3. Trintje:

Geboorteakte Sloten, 1812
Aangiftedatum 8 oktober 1812, akte nr. 21
Trintje Visser, geboren 7 oktober 1812
Dochter van Hotse Douwes Visser en Rinkje Gerrits Altinga

4. Gerrit:

Geboorteakte Sloten, 1815
Aangiftedatum 27 juli 1815, akte nr. 21
Gerrit Visser, geboren 24 juli 1815
Zoon van Hotze Douwes Visser, visscher te Sloten,
en Rinkjen Gerrits

Opm.: Familienaam moeder ook vermeld als "Altinga"

5. Hamke:

Geboorteakte Sloten, 1819
Aangiftedatum 30 november 1819, akte nr. 23
Hamke Visser, geboren 28 november 1819
Zoon van Hotse Douwes Visser, werkman,
en Rinkjen Gerrits

Opm.: Familienaam moeder ook vermeld als "Altinga"

6. Aaltje:
Geboorteakte Doniawerstal, 1823
Aangiftedatum 14 oktober 1823, akte nr. 58
Aaltje Visser, geboren 12 oktober 1823
Dochter van Hotze Douwes Visser, werkman te Langweer,
en Rinkjen Gerryts Attinga

Naaste verwanten

 1. Ottes, Gerrit
  1. Wiemers, Aaltje
   1. Ottinga, Rinkjen Gerrits
   2. Gerrits, Reijntje
   3. Wijma, Wietze Gerrits

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Sloten
 2. Geboorteakte Sloten
 3. Geboorteakte Doniawerstal
 4. Huwelijksakte Smallingerland
 5. Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
 6. Overlijdensakte Doniawerstal
 7. Trouwregister Hervormde gemeente Sloten
 8. Overlijdensakte Uitingeradeel
 9. K. ter Laan / bewerker 3e druk A.G.C. Baert: Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland